20. 06 2021 @ 2:50
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II-Podstrana

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II-Podstrana

Sukladno čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (« NN» br. 153/13 )  načelnik Općine Podstrana objavljuje

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja Strožanac II-Podstrana

1.

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II-Podstrana – Donja Podstrana trajat će od 23. srpnja do 7. kolovoza  2014. godine.

2.

Tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II-Podstrana biti će izložen javnom uvidu u prostorijama vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, svakog radnog dana od  8,00 do 12,00 sati.

3.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja  Strožanac II-Podstrana u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 25. srpnja 2014. godine s početkom u 12 sati.

4.

Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna navedenog urbanističkog plana mogu se izjaviti na slijedeći način:
Tijela državne uprave, upravna tijela županija te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene primjedbe najkasnije tri dana po završetku javnog uvida na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3,  21 312 Podstrana.
Građani i udruge dostavljaju primjedbe upisom u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz  Prijedlog Izmjena i dopuna navedenog urbanističkog plana na javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostavom  pismenih primjedbi putem pošte najkasnije  tri dana po završetku  javnog uvida na adresu  Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Bartulović, dipl.krim.


 

1. Urbanistički plan uređenja Strožanac II (17) –  Ciljane izmjene i dopune – prijedlog plana

2.  GRAFIČKI DIO

1.    Korištenje i namjena površina  M  1:1000

2.    Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
2.1.  Promet M  1:1000
2.2.  Telekomunikacije i energetski sustav M  1:1000
2.3.  Vodnogospodarski sustav M  1:1000

3.    Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M  1:1000

4.    Način i uvjeti gradnje
4.1.  Oblici korištenja M  1:1000
4.2.  Uvjeti gradnje M  1:1000
4.3.  Način gradnje M  1:1000

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content