20. 06 2021 @ 2:43
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09, 55/11 , 90/11, 50/12 )  načelnik Općine Podstrana objavljuje

JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana

 1. Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana   trajat će od 8. siječnja do 16. siječnja  2014. godine.
 2. Tekstualni i grafički dio Prijedloga Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana  biti će izložen javnom uvidu u prostorijama  vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, svakog radnog dana od  8,00 do 12,00 sati.
 3. Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje Prijedloga  Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana  u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 13. siječnja 2014. godine s početkom u 14 sati.
 4. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog ciljanih Izmjena i dopuna navedenog urbanističkog plana mogu se izjaviti na slijedeći način:
  Tijela državne uprave, upravna tijela županija te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene primjedbe najkasnije  tri dana po završetku  javnog uvida na adresu  Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3,  21 312 Podstrana
  Građani i udruge dostavljaju primjedbe upisom u Knjigu primjedbi,  koja se nalazi  uz  Prijedlog Izmjena i dopuna navedenog urbanističkog plana na javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostavom  pismenih primjedbi putem pošte najkasnije  tri dana po završetku  javnog uvida na adresu  Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana

OPĆINSKI NAČELNIK
Mladen Bartulović, dipl.krim.

Preuzimanje:

Izmjene i dopune UPU  Gornja Podstrana – Nacrt prijedloga plana PDF

Grafički dio:

 1. Korištenje i namjena površina
 2. Prometna, ulična i komunalna  infrastrukturna mreža
  2.1.  Prometna mreža
  2.2.  Vodovodna mreža
  2.3.  Kanalizacijska mreža
  2.4.  Elektroenergetska mreža
  2.5.  Javna rasvjeta
  2.6.  Telekomunikacijska mreža
 3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
 4. Način i uvjeti gradnje

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content