20. 06 2021 @ 3:17
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja

Sufinanciranje kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana» broj 07/13) Općinski načelnik dana 22. srpnja 2013. godine, donosi:

ODLUKU o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja

 Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Podstrana određuje pravo na novčanu pomoć roditeljima slabijeg imovnog stanja, način i visinu isplate sredstava za sufinanciranje nabave udžbenika za školsku godinu 2013/2014.

Članak 2.

            Pravo na novčanu pomoć ostvaruju roditelji učenika ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

–          da je roditelju/staratelju učenika u 2013. godini odobren dječji doplatak od strane nadležnih državnih tijela i to baš za djecu kojoj se udžbenici sufinanciraju ovom Odlukom,
–          kopiju PK kartice za oba roditelja/staratelja,
–          da  oba roditelja/staratelja imaju  prebivalište na području Općine Podstrana,
–          da su roditelji/staratelji ispunili sve svoje obveze prema Općini Podstrana,
–          da dijete pohađa OŠ „Strožanac“ ili je upisano u program  produženog  boravka na području Splitsko-dalmatinske županije.

Zahtjev za novčanu pomoć dostavlja se nadležnoj stručnoj službi za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku imovinu Općine Podstrana, sa dokazima o ostvarivanju prava na novčanu pomoć

 Članak 3.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva radi ostvarivanje prava na novčanu pomoć u kupnji udžbenika je 31. kolovoza 2013. godine.

Članak 4.

Određuje se visina sredstava novčane pomoći radi sufinanciranja kupnje udžbenika u iznosu od 500,00 (petstotina) kuna po učeniku.

Članak 5.

Služba za društvene djelatnosti, gospodarstvo i općinsku imovinu dužna je do 10. rujna 2013. godine, dostaviti cjelokupni popis roditelja učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova kupnje udžbenika.

Popis se dostavlja Općinskom Načelniku i računovodstvenoj službi na provedbu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku» Općine Podstrana.

KLASA: 402-08/13-01/02
URBROJ: 2181/02-02/03-13-1                                                          NAČELNIK:
Podstrana, 22. srpnja 2013.                                                    Mladen Bartulović, dipl.krim.

Također pogledajte

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “Zaželimo zajedno” u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, …

Skip to content