20. 06 2021 @ 3:23
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš „Športske luke Sv. Martin“ na području Općine Podstrana

Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš „Športske luke Sv. Martin“ na području Općine Podstrana

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 16. travnja 2013. godine, Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dužan je osigurati provedbu javne rasprave, javnog uvida i javnih izlaganja o predmetnoj Studiji u Općini Podstrana.

Na temelju članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, br: 64/08) stavlja se na javnu raspravu predmetna Studija o utjecaju na okoliš „Športske luke Sv. Martin“ na području Općine Podstrana.

  1. Javna rasprava trajat će 30 dana u vremenu od 28.05.2013. godine do 27.06.2013. godine.
  2. Javni uvid u premetnu Studiju može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 13 sati u prostorijama Općine Podstrana (vjenčaona).
  3. Javno izlaganje održat će se dana 20.06.2013. godine s početkom u 13:00 sati u prostorijama Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3.
  4. Predmetna studija bit će danom početka javne rasprave objavljena javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.
  5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestima javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, Split. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.
  6. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom tisku „Slobodna Dalmacija“, oglasnim pločama Splitsko-dalmatinske županije i Općine Podstrana.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content