20. 06 2021 @ 2:09
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Mutogras (13) Podstrana

Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Mutogras (13) Podstrana

 

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09, 55/11 i 90/11)  načelnik Općine Podstrana objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU-a Mutogras (13)-Podstrana.

Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Sv. Mutogras (13)-Podstrana trajat će od 29. listopada do 29. studenog 2012. godine. Tekstualni i grafički dio Prijedloga urbanističkog plana uređenja  biti će izložen javnom uvidu u prostorijama  vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će javno izlaganje Prijedloga  UPU-a Mutogras (13)-Podstrana u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 15. studenog 2012. godine s početkom u 12 sati.

PreuzimanjePreuzimanje:

Sažetak za javnost Adobe Acrobat

Odredbe za provođenje Adobe Acrobat

  1. Korištenje i namjena površina Adobe Acrobat
  2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža

    • 2.1 Promet
    • 2.2 Vodoopskrba Adobe Acrobat
    • 2.3 Odvodnja otpadnih voda Adobe Acrobat
  3. Uvjeti korištenja, uredenja i zaštite površina Adobe Acrobat
  4. Način i uvjeti gradnje Adobe Acrobat

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content