20. 06 2021 @ 2:48
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javni uvid prijedloga planova

Javni uvid prijedloga planova

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Sv. Martin –sjever (UPU 15) i područja Šćadin (UPU 12), održavat će se u vremenu od 01. 08. 2012. do 01. 09. 2012. od 8:00 do 12:00 svakim radnim danom u prostorijama vijećnice Općine Podstrana.

Preuzimanje:

  1. UPU područja Šćadin (12) – Sažetak za javnost Adobe Acrobat
  2. UPU područja Šćadin (12) – Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu Adobe Acrobat
  3. UPU područja Šćadin (12) – Korištenje i namjena prostora Adobe Acrobat
  4. UPU područja Šćadin (12) – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet Adobe Acrobat
  5. UPU područja Šćadin (12) – Oblici korištenja i način izgradnje Adobe Acrobat
  6. UPU Sv. Martin – sjever (15) – Sažetak za javnost Adobe Acrobat
  7. UPU Sv. Martin – sjever (15) – Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu Adobe Acrobat
  8. UPU Sv. Martin – sjever (15) – Korištenje i namjena prostora Adobe Acrobat
  9. UPU Sv. Martin – sjever (15) – Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža – promet Adobe Acrobat
  10. UPU Sv. Martin – sjever (15) – Oblici korištenja i način izgradnje Adobe Acrobat

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PODSTRANA

KLASA: 350-02/10-01/09
URBROJ: 2181-02/03-12-19

Na temelju članka 86.i 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07) načelnik Općine Podstrana objavljuje

Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu UPU područja Sv. Martin-sjever-Podstrana (15) i o Prijedlogu UPU područja Šćadin-Podstrana (12)

1.

Ponovna javna rasprava o prijedlogu UPU područja Sv. Martin-sjever-Podstrana i o Prijedlogu UPU područja Šćadin-Podstrana trajat će od 1. kolovoza do 1. rujna 2012. godine.

2.

Tekstualni i grafički dio prijedloga UPU područja Sv. Martin-sjever-Podstrana i prijedloga UPU područja Šćadin-Podstrana bit će izloženi javnom uvidu u prostorijama vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati.

3.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će ponovno javno izlaganje prijedloga UPU područja Sv.Martin-sjever-Podstrana u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 22. kolovoza 2012. godine s početkom u 12 sati.

Nositelj izrade i izrađivač plana održat će ponovno javno izlaganje prijedloga UPU područja Šćadin-Podstrana u prostoriji vijećnice Općine Podstrana dana 22. kolovoza 2012. godine s početkom u 13 sati.

4.

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog UPU područja Sv. Martin-sjever-Podstrana i na prijedlog UPU područja Šćadin-Podstrana mogu se izjaviti na slijedeći način:
Tijela državne uprave, upravna tijela županija te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pismene primjedbe putem pošte, upisom u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedloge navedenih UPU-Podstrana na javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju, a u roku do dana završetka javnog uvida na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.
Građani i mjesni odbori dostavljaju primjebe upisom u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedloge navedenih UPU-Podstrana na javnoj raspravi, izjavom u zapisnik o javnom izlaganju ili dostavom pisanih primjedbi putem pošte najkasnije tri dana po završetku javnog uvida na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

OPĆINSKI NAČELNIK
Miran Tomasović, dipl.oecc.

Također pogledajte

Izvješće o javnoj raspravi

Izvješće o javnoj raspravi ID UPU Obalni dio od HC Lav do naselja Mutogras i …

Skip to content