29. 07 2021 @ 10:02
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javni poziv za dodjelu općinskih nagrada za 2012.

Javni poziv za dodjelu općinskih nagrada za 2012.

Temeljem Statuta Općine Podstrana («Službeni glasnik Općine Podstrana 06 /09) i  Odluke o javnim priznanjima Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana“ br: 05/10.), u povodu

DANA OPĆINE PODSTRANA

molimo, dostavite svoje prijedloge za:

a)     Nagradu Općine Podstrana za životno djelo
b)    
Osobnu nagradu
c)     
Skupnu nagradu
d)    
Zahvalnica

najkasnije do 10. svibnja 2012. godine

Nagrada za životno djelo – dodjeljuje se osobi koja je svojim dugogodišnjim radom ili određenim djelom dala izuzetan doprinos u oblasti gospodarstvenog ili društvenog života od posebnog značaja za općinu Podstrana.

Osobna nagrada  –  dodjeljuje se pojedincima za njihov osobni doprinos u jednoj ili više oblasti gospodarstvenog ili društvenog života.

Skupna nagrada – dodjeljuje se ustanovama i drugim organizacijama i zajednicama, društvenim organizacijama i udruženjima građana za njihov doprinos u jednoj ili više oblasti gospodarstvenog ili društvenog života značajnog za Općinu Podstrana.

Zahvalnica – dodjeljuje se pojedincima, ustanovama ili drugim organizacijama za njihov osobni doprinos u jednoj ili više oblasti gospodarstvenog ili društvenog života tijekom protekle godine.

Prijedlog za dodjelu nagrade mora sadržavati:

–             podatke o predlagatelju,
–             kratki životopis kandidata,
–             suglasnost predloženika da bude kandidat za nagradu.

Sukladno članu 12. Odluke, prijedlog za dodjelu nagrade podnose fizičke ili pravne osobe i to: građani, općinski načelnik, tvrtke i druge pravne osobe, mjesne udruge, društvene organizacije i udruženja građana.

Predlagatelj uz prijedlog prilaže i obrazloženje uz popratne dokaze.

Predlagatelj ne može predlagati sebe, svoga suradnika ili djelatnika u istoj radnoj sredini ili udruženju kojega je član, niti organizacija za svoju radnu jedinicu odnosno za svoga djelatnika ili djelatnik   za svoju organizaciju ili jedinicu, ali svi navedeni mogu biti pokretači inicijative.

Predlagatelj odgovara moralno i materijalno za sve što je navedeno u prijedlogu.

Nagrade se uručuju na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu DANA OPĆINE PODSTRANA

KLASA: 061-01/12-01/02                                             JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
URBROJ: 2181-2-04/03 -12-1                   ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI,
GOSPODARSTVO I OPĆINSKU IMOVINU

Podstrana, 09. ožujka 2012. godine


Voditeljica odsjeka:

                                                                                           Jadranka Duvančić

Također pogledajte

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “Zaželimo zajedno” u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, …

Skip to content