25. 04 2017 @ 4:45
Naslovnica » Uprava » Službeni glasnici

Službeni glasnici

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o objavi Pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

19.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o objavi pročišćenog teksta odredbi za provedbu izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja groblja Ban
 2. Odluka o objavi pročišćenog teksta provedbenih odredbi Urbanističkog plana uređenja Strožanac II (17)

PreuzimanjePreuzimanje:

19.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblja Ban
 2. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

07.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 2. II. Izmjene i dopune plana razvojnih programa općine podstrana za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o imenovanju počasnog građanina Općine Podstrana
 2. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
 3. Odluka o dodjeli osobne nagrade
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice
 7. II. izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 8. Izmjene pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
 9. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija i dogradnja građevine javne i društvene namjene“ u naselju Sv. Martin – Podstrana
 10. Vjerodostojno tumačenje članka 6. i članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu
 11. II izmjene i dopune programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine podstrana za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.04.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju povjerenika u postupku obnove zemljišne knjige za K.O. Gornja Podstrana
 2. Odluka o izgradnji pristupnog puta od Hotela Eden do čst.zem. 2267/3, k.o. Donja Podstrana
 3. Odluka o donošenju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Strožanac II (17)
 4. Odluka o kupnji čst.zem. 2104/2, k.o. Donja Podstrana
 5. Odluka o kupnji čst.zem. 2104/3, k.o. Donja Podstrana
 6. Odluka o kupnji čst.zem. 2105/2, k.o. Donja Podstrana
 7. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/7, k.o. Donja Podstrana
 8. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/8, k.o. Donja Podstrana
 9. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/10, k.o. Donja Podstrana
 10. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/11, k.o. Donja Podstrana
 11. Odluka o kupnji čst.zem. 2106/12, k.o. Donja Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

22.03.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

22.03.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene plana nabave za 2017.

PreuzimanjePreuzimanje:

28.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o osnivanju trgovačkog društva poduzetnički inkubator Podstrana d.o.o.
 2. Izmjene i dopune programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2017. godinu
 3. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana
 4. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 1087/1 K.O. Donja Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

28.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Podstrana za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

28.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

16.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2017, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o kupnji nekretnina
 2. Odluka o kupnji nekretnina

PreuzimanjePreuzimanje:

01.02.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

09.01.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2017, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 2. Plan prijma za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

05.01.2017. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2017 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

16.12.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 30/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana
 2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Podstrana za 2017. godinu
 3. Zaključak o dodjeli stipendija u 2017. godini
 4. III. izmjene plana nabave za 2016. godinu

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o prihvaćanju zahtjeva HEP ODS d.o.o., Elektrodalmacija Split za podmirenjem dijela troška sanacije državne ceste D8.
 2. Odluka o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja br. 4 „Strožanac I“
 3. II. izmjene i dopune odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana
 4. Odluka o sufinanciranju projekta izgradnje kanalizacijskog sustava Općine Podstrana, I etapa izgradnje, I faza
 5. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

15.12.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 29/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2017. Godinu
 2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2017. Godinu
 3. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
 4. Zaključak o davanju suglasnosti na zahtjev Općinskog državnog odvjetništva u Splitu
 5. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija raskrižja Hercegovačke i Ulice kralja Zvonimira u Podstrani“

PreuzimanjePreuzimanje:

01.12.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 28/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
 2. Plan razvojnih programa Općine Podstrana za 2017. godinu
 3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

01.12.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja zone „Komercijalni turizam- HC Lav“, Podstrana
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području općine Podstrana
 3. Odluka o utvrđivanju područja mjesnih odbora u Općini Podstrana
 4. Odluku o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup dijela prostora u vlasništvu Općine Podstrana (čest. zem. 1087/2, 4277 i 3271 k.o. Donja Podstrana) za postavljanje bankomata
 5. Odluku o kupnji čest.zem.329, k.o. Donja Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

23.11.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.11.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune pravilnika o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvola te visini naknade za izdavanje dozvole
 2. Zaključak o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

25.10.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata Općine Podstrana u 2017. godini
 2. Odluka o o imenovanju članovaPovjerenstva za pripremu i provedbu Natječaja za dodjelu stipendija Općine Podstrana u 2017. godini

PreuzimanjePreuzimanje:

04.10.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Podstrana
 2. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

PreuzimanjePreuzimanje:

04.10.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene plana nabave za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

27.09.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20A/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Granice naselja u općini Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

23.09.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20A/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o utvrđivanju naselja na području Općine Podstrana
 2. Odluka o imenovanju sastava povjerenstva za provjeru valjanosti kandidatura i izradu popisa valjanih kandidatura za izbor članova Savjeta mladih Općine Podstrana
 3. Odluka o razrješenju članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 4. Odluka o imenovanju članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 5. II. Izmjene i dopune odluke o autotaksi prijevozu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.09.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 2. Odluka o davanju na korištenje prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 3. Odluka o prikupljanju (izdvajanju) naknade za razvoj za pripremu realizacije Projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Split – Solin s Aglomeracijom Podstrana
 4. Izmjene i dopune Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.09.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza u Općini Podstrana
 2. Odluka o potvrđivanju izbora zapovjednika DVD Podstrana
 3. Pravilnik o postupku dodjele sredstava za sponzorstva i donacije koja se isplaćuju iz Proračuna Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

18.08.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o kupnji nekretnine označene kao čest. zem. 2140 K.O. Donja Podstrana
 2. Odluka o sklapanju sporazuma između Općine Podstrana i Hrvatskih cesta d.o.o. glede sufinanciranja izvanrednog održavanja državne ceste D-8, dionica 18
 3. Izmjene i dopune programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2016. godinu.
 4. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2016. Godinu
 5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblja „Ban“

Općinski načelnik

 1. Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja

PreuzimanjePreuzimanje:

03.08.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu
 2. Odluku o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

03.08.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

02.06.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o dodjeli osobne nagrade gospođi Katici Vrbatović
 2. Odluka o dodjeli osobne nagrade gospodinu Željku Ercegu
 3. Odluka o dodjeli skupne nagrade katoličkom Dječjem vrtiću ”Brat sunce”
 4. Odluka o dodjeli zahvalnice gospođici Ivani Car
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice gospođici Franki Strmotić
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice gospodinu Anti Glavinoviću
 7. Odluka o dodjeli zahvalnice gospodinu Stipi Jeliću
 8. Odluka o dodjeli zahvalnice gospođici Miji Perišić
 9. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine
 10. Odluka o kupnji čst.zem.3213, k.o. Donja Podstrana
 11. II.Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi
 12. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

26.05.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.05.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune odluke o javnim priznanjima
 2. Odluka o kupnji nekretnina
 3. Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Podstrana
 4. Plan mreže dječjih vrtića na području općine Podstrana
 5. Plan unapređenja zaštite od požara na području općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.05.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11A/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o usvajanju Strateškog razvojnog programa Općine Podstrana 2015. – 2020. godine

PreuzimanjePreuzimanje:

28.04.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11A/2016 Adobe Acrobat

Strateški razvojni programa Općine Podstrana 2015. – 2020. godine Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana temeljem pisanog ugovora
 2. Odluka o izradi izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja groblja Ban
 3. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 4. Odluka o utvrđivanju naselja na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

28.04.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

28.04.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene plana prijma za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

26.04.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o Izmjeni i dopuni odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 2. Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke
 3. Odluka o imenovanju člana/-ice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana
 4. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana
 5. Odluka o uključivanju u projekt obnove vodotornja u gradu Vukovaru

PreuzimanjePreuzimanje:

24.03.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o suglasnosti na prijenos prava vlasništva dijela nekretnina trgovačkog društva Promet d.o.o. Split na Grad Split

Općinski načelnik

 1. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana
 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.03.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06A/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

02.03.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 6A/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o osiguranju prostora i sredstava za rad Područnog odjela Osnovne glazbene škole Omiš u Podstrani
 2. Zaključak o pružanju pomoći Hrvatskom branitelju Draženu Milardoviću

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u postupcima za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
 2. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u području javne nabave
 3. Odluka o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna
 4. Odluka o imenovanju stalnih ovlaštenih predstavnika odgovornih za provedbu postupaka javne nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

25.02.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

12.02.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Podstrana u 2015. godini
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Podstrana za razdoblje od 2016. do 2020. godine
 3. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.02.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2016, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Podstrana na području Općine Podstrana
 2. Poslovnik Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na području Općine Podstrana
 3. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana
 4. Odluka o načinu sufinanciranja aktivnosti u postupku obnove zemljišne knjige za K.O. Gornja Podstrana
 5. Program nabave i sufinanciranja sadnog materijala na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.02.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 2. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

PreuzimanjePreuzimanje:

20.01.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2016, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Podstrana za razdoblje 2016.-2018. Godine
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenika zaštite na radu
 3. Plan nabave za 2016. godinu
 4. Plan prijma za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

08.01.2016. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2016 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o davanju zamjenskog prostora
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području općine Podstrana
 3. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2016. godinu

Općinski načelnik

 1. Zaključak o dodjeli stipendija u 2016. godini
 2. Odluka o donošenju Plana vježbi civilne zaštite na području Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2016. godinu
 2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

04.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 2. Plan razvojnih programa Općine Podstrana za 2016. godinu
 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

04.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. IV izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

04.12.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana
 2. Izmjene i dopune o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 3. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 4. Odluka o pokretanju postupka javne nabave natjecateljskim dijalogom za dobavu sportske dvorane, poslovnih prostora, vanjskih igrališta i garažnih parkirnih mjesta u sportsko-administrativno- trgovačkom centru PETRIĆEVO
 5. Zaključak o davanju zamjenskog prostora
 6. Zaključak o davanju suglasnosti za korištenje autobusnih stajališta na području općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. VI Izmjene plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

30.11.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o realizaciji projekta uređenja knjižnice i multifunkcionalne dvorane.
 2. Zaključak o realizaciji projekta uređenja parkinga ispred zgrade općine.
 3. Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Podstrana
 4. Odluka o o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje
 5. Odluka o o prodaji nekretnina označenih kao kat. čest. 2357/5 i 2357/6 K.O. Donja Podstrana)
 6. Odluka o razrješenju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 7. Odluka o o imenovanju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

10.11.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 2. Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
 3. Odluka o uvjetima stipendiranja studenata Općine Podstrana u 2016. godini
 4. Zaključak o zajedničkom korištenju sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu
 5. V. Izmjene plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

23.10.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 2. Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području općine Podstrana
 3. Odluka o davanju u zakup prostora u vlasništvu Općine Podstrana
 4. Odluka o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Podstrana
 5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Podstrana (kat. čest. 2266/1 i 2266/3 K.O. Donja Podstrana)

PreuzimanjePreuzimanje:

06.10.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o ulasku Općine Podstrana u sastav urbane aglomeracije Split
 2. Odluka o uključenju Općine Podstrana u Program izgradnje stanova po programu društveno poticane stanogradnje – POS
 3. Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Podstrana
 4. Odluka o usvajanju plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite

PreuzimanjePreuzimanje:

29.09.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

29.09.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2015, sadržaj:

Turistička zajednica Podstrana

 1. Poslovnik o radu nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Podstrana
 2. Poslovnik o radu turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Podstrana

Načelnik

 1. Odluka o oslobođenju plaćanja grobne naknade za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su smrtno stradali u obrani suvereniteta RH, a ukopani su na groblju „Ban“ u Podstrani
 2. Odluka o sustavu kažnjavanja za lake povrede službene dužnosti
 3. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

02.09.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednice vijeća
 2. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika vijeća
 3. Odluka o izboru predsjednice Općinskog vijeća
 4. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
 5. Odluka o razrješenju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 6. Odluka o imenovanju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 7. Zaključak o prihvačanju prijedloga HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o

Načelnik

 1. Pravilnik o službenoj odori prometnih redara Općine Podstrana
 2. II. Izmjene i dopune plana prijma za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

30.07.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o korištenju službenih automobila

PreuzimanjePreuzimanje:

22.07.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13A/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

11.06.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13A/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu Općine Podstrana
 2. Izmjene i dopune plana prijma za 2015. godinu
 3. II. izmjene i dopune plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

09.06.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o imenovanju Don Ante Čotića za počasnog građanina Općine Podstrana
 2. Odluka o imenovanju Don Petar Dukića za počasnog građanina Općine Podstrana
 3. Odluka o dodjeli osobne nagrade gospodinu Slavku Ružiću
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Udruzi branitelja “Oluja”
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice Gospođi Ani Strikić
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice Dobrovoljnom vatrogasnom društvu ”Podstrana”
 7. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama na području općine Podstrana
 8. Odluka o komunalnom redu
 9. Upute za postupanje pri izdavanju suglasnosti za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u području koridora prometnica
 10. Zaključak za objavu javnog poziva za iskaz interesa za izgradnju administrativnog, trgovačkog i sportskog centra „Petrićevo“

PreuzimanjePreuzimanje:

29.05.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2015. Godinu
 2. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

29.05.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10A/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II izmjene plana nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

05.05.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10A/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan prijma za 2015. godinu
 2. Zaključak o određivanju naknade za postavljanje reklamnih predmeta na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

05.05.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o socijalnoj skrbi Općine Podstrana
 2. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podstrana
 3. Odluka o pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi – LAG ”Kamen i more”
 4. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 5. Pravilnik za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna

PreuzimanjePreuzimanje:

23.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Općine Podstrana
 2. Sistematizacija radnih mjesta
 3. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07A/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2015. godinu
 2. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07A/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

03.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2015, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o imenovanja prve nove ulice na području općine Podstrana po poginulom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata pok. Vladimiru Vukoviću
 2. Odluku o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela Općine Podstrana
 3. Zaključak da Općina Podstrana nije suglasna sa legalizacijom nezakonito izgrađene zgrade na kat. čest. zem. 88 K.O. Donja Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

03.04.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2015. godinu

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o ne usvajanju prijedloga tvrtke Promet d.o.o.

PreuzimanjePreuzimanje:

20.03.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune odluke o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te vjerskih zajednica na području Općine Podstrana
 2. Odluku o visini naknade za grobljanske usluge
 3. Izmjene i dopune odluke o komunalnoj naknadi
 4. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podstrana
 5. Odluka uvjetima za postavljanje i kriterijima za određivanje naknade za postavljanje reklamnih predmeta i natpisa na području općine Podstrana
 6. Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Podstrana za razdoblje 2015. do 2020. godine

PreuzimanjePreuzimanje:

05.03.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta

PreuzimanjePreuzimanje:

25.02.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan prijama u službu za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

15.01.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2015, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

02.01.2015. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2015 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o preraspodjeli sredstava utvrđenih u proračunu Općine Podstrana za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

29.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 29/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o imenovanju sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana
 2. Odluka o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana
 3. Odluka o određivanju naknade za članove/članice Izbornog povjerenstva i biračkih odbora za provedbu izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području općine Podstrana
 4. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvojza 2015. Godinu
 5. Odluka o imenovanju članova/članica Upravnog vijeća Centra za kulturu općine Podstrana
 6. Odluka o razrješenju privremene ravnateljice Centra za kulturu općine Podstrana
 7. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za kulturu općine Podstrana
 8. Odluka o razrješenju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 9. Odluka o imenovanju članova/članica radnih tijela Općinskog vijeća Općine Podstrana
 10. Odluka o razrješenju članice Stožera zaštite i spašavanja općine Podstrana
 11. Odluka o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

31.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 28/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Općine Podstrana
 2. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine kat.čest. 2808
 3. Odluka o kupnji idealnog dijela nekretnine kat.čest. 2809/1
 4. Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2015. godinu
 5. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2015. Godinu
 6. Odluka o dodjeli nekretnine na korištenje i čuvanje

Općinski načelnik

 1. Zaključak o dodjeli stipendija
 2. Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce kada sudjelujuu vatrogasnim intervencijama na području općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

12.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
 2. Odluku o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

12.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2014.godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

12.12.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Podstrana
 2. Odluka o općinskim porezima Općine Podstrana
 3. Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike
 4. Odluka o davanju na korištenje javnih površina Općine Podstrana
 5. Zaključak o neprihvaćanju ponude za otkupom stana
 6. Zaključak o dodjeli donacije

Općinski načelnik

 1. Izmjene pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

15.10.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. III. izmjene i dopune plana nabave za 2014. Godinu
 2. Odluka o sufinanciranju pomoćnika u nastavi i predškolskom odgoju
 3. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 4. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

PreuzimanjePreuzimanje:

15.09.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Podstrana
 2. Zaključak o utrošku sredstava naknade za razvoj

PreuzimanjePreuzimanje:

15.09.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverni dio Grljevac I (UPU 7),
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sjeverni dio Grljevac II (UPU8)

PreuzimanjePreuzimanje:

05.08.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvačanju polugodišnjeg izvršenja Proračuna općine Podstrana za 2014.godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

05.08.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. II. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2014. Godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

01.08.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2014.godinu
 2. Odluka o pokriću gubitaka tvrtke „Promet“ d.o.o. za 2013. godinu
 3. Odluka o pokriću gubitaka tvrtke „Promet“ d.o.o. iz predhodnih godina

PreuzimanjePreuzimanje:

24.07.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Strožanac II-Podstrana
 2. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
 3. Odluka o sufinanciranju pokaznih karata

PreuzimanjePreuzimanje:

15.07.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela područja GRBAVAC (UPU 9) – pročišćeni tekst

PreuzimanjePreuzimanje:

30.05.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
 2. Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo gospodinu Luki Marić Banje
 3. Odluka o dodjelo osobne nagrade gospodinu Miroslavu Selaku
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Udruzi Lovaca dragovoljaca Domovinskog rata 1991
 5. Odluka o dodjeli Zahvalnice gospođi Srđani Kuzmanić
 6. Odluka o dodjeli Zahvalnice gospođici Ivoni Jovanović
 7. Odluka o dodjeli Zahvalnice gospođici Katarini Bogdanović
 8. Odluka o dodjeli Zahvalnice gospođici Ivani Prižmić

PreuzimanjePreuzimanje:

30.05.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o otvaranju posebnog računa za prikupljanje pomoći za poplavom ugrožena područja Republike Hrvatske.
 2. Odluka o novčanoj pomoći Općini Drenovci

Općinski načelnik

 1. Dopuna Pravilnika poslovanju Vlastitog pogona
 2. Dopuna plana prijma za 2014. Godinu
 3. II. Izmjene i dopune o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

22.05.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2013. godinu
 2. Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za 2013. godinu
 3. Izmjene i dopune odluke o autotaksi prijevozu
 4. Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu
 5. Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
 6. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica temeljem pisanog ugovora
 7. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela područja GRBAVAC (UPU 9)

PreuzimanjePreuzimanje:

02.05.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o početku postupka nabave elektromaterijala za izgradnju javne rasvjete u ulici Don Petra Cara (od D-8 do crpne stanice),
 2. Odluka o početku postupka nabave radova na izgradnji javne rasvjete u ulici Don Petra Cara (od D-8 do crpne stanice),
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i javne rasvjete u ulici Put starog sela
 4. Odluka o početku postupka nabave za usluge prihrane plaža kamenim materijalom
 5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove na uređenju ulice Kraljice Jelene sa izgradnjom potpornog zida i asfaltiranjem
 6. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana
 7. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.04.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.04.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Strožanac II (17)
 2. Odluka o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javno prometnih površina na području općine Podstrana od 1. lipnja do 30. rujna 2014. godine
 3. Odluka o osnivanju lokalne akcijske grupe „Jadro“

PreuzimanjePreuzimanje:

01.04.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o načinu i kriterijima za korištenje javnih površina
 2. Zaključak o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

25.03.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Ispravak objave ponovne javne rasprave o prijedlogu Imjena i dopuna UPU Gornje Podstrane

PreuzimanjePreuzimanje:

13.03.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o objavi javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana
 2. Zaključak o prihvačanju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Općinu Podstrana
 3. Odluka o imenovanju člana/-ice Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU područja Grbavac-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

o6.03.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna UPU područja Gornje Podstrane-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Ispravak objave ponovne javne rasprave o prijedlogu UPU sjevernog dijela Grljevac I i UPU sjevernog dijela Grljevac II

PreuzimanjePreuzimanje:

25.02.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Podstrana
 2. Odluka o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU područja Grljevac I-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU područja Grljevac II-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedlogaIzmjena i dopuna UPU područja Gornje Podstrane-Podstrana za ponovnu javnu raspravu

PreuzimanjePreuzimanje:

21.02.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Pravilnik za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za 2014. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

13.02.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podrućju općine Podstrana za 2014. godinu
 2. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na podrućju općine Podstrana za 2014. godinu
 3. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2014. godinu
 4. Odluka o o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Podstrana i Općine Pakoštane
 5. Odluka o uspostavljanju prijateljstva i suradnje između Općine Podstrana i Općine Kalinovac

PreuzimanjePreuzimanje:

12.02.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2014, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o neprihvaćanju ponude za kupnju nekretnine
 2. Odluka o sufinanciranju javnog prijevoza za umirovljenike
 3. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara

PreuzimanjePreuzimanje:

23.01.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan prijma za 2014. godinu
 2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

15.01.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2014, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

PreuzimanjePreuzimanje:

03.01.2014. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2014 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 32/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana
 2. Objava Javne rasprave o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Područja Gornje Podstrane-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

18.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 32/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 31/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o preraspodjeli sredstava u Proračunu za 2013. Godinu
 2. Zaključak o davanju suglasnosti za održavanje Europskog prvenstva u jedrenju na dasci

PreuzimanjePreuzimanje:

14.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 31/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 30/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te vjerskih zajednica na području Općine Podstrana
 2. Odluka o o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu
 3. Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana
 2. Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana
 3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
 4. Izmjene i dopune Pravilnika o radu

PreuzimanjePreuzimanje:

13.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 30/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 29/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun općine Podstrana za 2014.godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

12.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 29/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 28/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Mutogras

PreuzimanjePreuzimanje:

05.12.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 28/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 27/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. IV. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

22.11.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 27/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 26/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. I. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2013. Godinu
 2. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2013.godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

21.11.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 26/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 25/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 2. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika
 3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela područja Grbavac (9)

PreuzimanjePreuzimanje:

14.11.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 25/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 24/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole
 2. Dopuna pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona
 3. Zaključak o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Podstrana za 2014. godinu
 4. Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja studenata općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

06.11.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 24/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Odluke o davanju suglasnosti na legalizaciju građevina u području koridora prometnica
 2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane (11)
 3. Odluka o autotaksi prijevozu

PreuzimanjePreuzimanje:

31.10.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana
 2. Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana
 3. Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona

PreuzimanjePreuzimanje:

25.10.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Grljevac I-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Grljevac II-Podstrana za ponovnu javnu raspravu

PreuzimanjePreuzimanje:

15.10.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove izgradnje  javne rasvjete u Krešimirovoj, Tješimirovoj i ulici Gošanj
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za nabavku materijala za izgradnju  javne rasvjete u Tješimirovoj, Krešimirovoj i ulici Gošanj
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za izgradnju javne rasvjete u Staroj Podstrani- III faza

PreuzimanjePreuzimanje:

15.10.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19-A/2013, sadržaj:

Općinsko viječe

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova/članica Odbora za proračun, financije i općinsku imovinu
 2. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 3. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za komunalne poslove
 4. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Komisije za dodjelu javnih priznanja
 5. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Komisije za imenovanje ulica i trgova
 6. Odluka o imenovanju članova/članica Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

PreuzimanjePreuzimanje:

19.09.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19-A/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove izgradnje javne rasvjete u Mislavovoj ulici
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za nabavka materijala za izgradnju  javne rasvjete u Mislavovoj ulici
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za nabavku robe za izgradnju javne rasvjet  u ulici Kaline, Zvonimirovoj ulici (srednji dio), Kašićevoj ulici s Kokočevicom
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove izgradnje javne rasvjete u ulici Kaline, Zvonimirov ulici (srednji dio) Kašićeva ulica s  Kokočevicom
 5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove izgradnje javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici
 6. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za nabavka materijala za izgradnju  javne rasvjete u Mosorskoj ulici i Tavelićevoj ulici

PreuzimanjePreuzimanje:

05.09.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u  postupka javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u ulici Don Petra Cara u Podstrani
 2. Izmjene i dopune pravila o načinu i cijeni  opskrbe pitkom vodom za područje Općine Podstrana
 3. Odluka o visini naknade za zakup javne površine i neizgrađenog građevinskog zemljišta za blagdane i ljetne manifestacije
 4. III. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

20.08.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju članova/članica stožera zaštite i spašavanja Općine Podstrana
 2. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 3. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za strateške projekte i izgradnju
 4. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za školstvo i predškolski odgoj
 5. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za izgradnju administrativnog, trgovačkog i sportskog centra „Petričevo“
 6. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za kulturu i udruge
 7. Odluka o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata
 8. Odluka o imenovanju članova/članica Vijeća za dodjelu koncesija na pomorskom dobru općine Podstrana
 9. Odluka o premještanju nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila s javno prometnih površina na području općine Podstrana od 01. kolovoza do 30. rujna 2013. godine

PreuzimanjePreuzimanje:

02.08.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

02.08.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
 2. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu „BAVA“
 3. Zaključak o produženju radnog vremena ugostiteljskom objektu
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje fekalnog kolektora uz dio donjeg toka bujice Grljevac u Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

10.07.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o komunalnom doprinosu
 2. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Općinski načelnik

 1. Pravila o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom za područje Općine Podstrana
 2. Pravilnik o o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila s Programom ispita

PreuzimanjePreuzimanje:

27.06.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva
 2. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
 3. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća
 4. Odluka o izboru zamjenice predsjednika Općinskog vijeća

PreuzimanjePreuzimanje:

12.06.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Mutogras-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za dodatne radove nužne za dovršetak radova na izgradnji parkirališta sa pristupnom cestom, vodoopskrbom, odvodnjom i javnom rasvjetom na obalnom dijelu Općine Podstrana u Strožancu
 3. II. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

21.05.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine podstrana za 2013. godinu

Centar za kulturu Općine Podstrana

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika upostupka javne nabave za radove sanacije interijera župne crkve Bezgrešnog začeća BDM u Gornjoj Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

26.04.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

24.04.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o dodjeli osobne nagrade -Ljubomir Jovanović
 2. Odluka o dodjeli osobne nagrade -Marija Šitum
 3. Odluka o dodjeli skupne nagrade –I.saziv Vijeća
 4. Odluka o dodjeli zahvalnice –Davor Grgat
 5. Odluka o dodjeli zahvalnice-Josip Bašić
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice-Toni Jakovac
 7. Odluka o prihvaćanju obračuna Proračuna općine Podstrana za 2012. godinu
 8. Odluka o davanju suglasnosti na legalizaciju grañevina u području koridora prometnica
 9. Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Podstrana
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona
 11. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2013. godinu.

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku izgradnje vodovoda u ulici Put Starog sela Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

10.04.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana ureñenja Šćadin – sjever (UPU 14)
 2. II Izmjene i dopune odluke o komunalnom doprinosu

PreuzimanjePreuzimanje:

14.03.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Statut Općine Podstrana
 2. Poslovnik općinskog Vijeća Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

14.03.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. I. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2013. godinu.
 2. Plan prijema u službu za 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

01.03.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU područja Šćadin-Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Sv. Martin-sjever-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

13.02.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2013, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Strožanac II (17)
 2. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu
 3. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2013. godinu
 4. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2013. godinu
 5. Odluka o uključivanju u projekt Lokalne akcijske grupe radnog naziva „LAG JADRO“
 6. Analiza stanja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području općine Podstrana za 2012. godinu
 7. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Podstrana
 8. Zaključak o pomoći u postupku legalizacije obitelj Jakulj
 9. Zaključak o pomoći u postupku legalizacije obitelj Selak
 10. Zaključak o pomoći u postupku legalizacije obitelj Vuletić

PreuzimanjePreuzimanje:

07.02.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Strožanac II- Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.02.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za proračunsku 2013.godinu
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavku kombi vozila za potrebe DVD Podstrana
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavku kamiona za odvoz smeća

PreuzimanjePreuzimanje:

16.01.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2013, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU područja Šćadin-sjever-Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Strožanac II-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

14.01.2013. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2013 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 23/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove nabave i montaže rasvjetnih stupova s castovnim svjetiljkama na potezu bujice Olimp do Pojatišta u Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

18.12.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 23/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 22/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun općine Podstrana za 2013. Godinu
 2. Odluka o izvršenju Proračuna općine Podstrana za 2013. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.12.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 22/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. III. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2012. godinu
 2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2013. godinu
 3. IV. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2012. godinu

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje u ulici Banica

PreuzimanjePreuzimanje:

17.12.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Podstrana
 2. IV. Izmjene i dopune plana nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

06.11.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove uređenja javne građevine TZ Općine Podstrana u Podstrani
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a Mutogras-Podstrana
 3. Odluka o izboru članova povjerenstva za izbor najboljeg idejnog rješenja izgradnje amfiteatralnog trga u Gornjoj Podstrani
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje kolno-pješačke prometnice-spojnice ulice Don Petra Cara s putem Sv. Fabjana i potpornog zida u ulici Don Petra Cara u Gornjoj Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

18.10.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Treće Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2012. godinu
 2. Izmjena pravila o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom za područje općine Podstran

PreuzimanjePreuzimanje:

26.09.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra
 2. Izmjene i dopune Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2012. godinu
 3. III. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2012. godinu
 4. II. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana u 2012. godini
 5. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 6. Odluka o pokretanju pregovora za otkup zemljišta za izgradnju prostora Amfiteatra
 7. Odluka o komunalnom doprinosu
 8. Zaključak o pomoći obitelji pok. hrvatskog branitelja

Općinski načelnik

 1. Pravila o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom za područje Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

01.09.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Šćadin-sjever-Podstrana za ponovnu javnu raspravu

PreuzimanjePreuzimanje:

30.08.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove rekonstrukcije javne rasvjete, elektroenergetske i elektroničke komunikacije dionice Zvonimirove ulice od sjeverne granice zahvata križanja s D-8 do spoja s Hercegovačkom ulicom u Podstrani
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za dodatne radove nužne za dovršetak radova na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda u ulici Mile Gosalić u Podstrani
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Strožanac II-Podstrana za ponovnu javnu raspravu

PreuzimanjePreuzimanje:

10.08.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove uređenja javne građevine TZ Općine Podstrana u Podstrani
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Šćadin-Podstrana
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a Sv. Martin-sjever-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

23.07.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2012. godinu
 2. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i ureñaja komunalne infrastrukture na području općine Podstrana za 2012. godinu
 3. Rješenje o izmjeni imenovanja članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

PreuzimanjePreuzimanje:

04.07.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o radu JUO općine Podstrana
 2. II. Izmjene i dopune plana nabave za proračunsku 2012. godinu
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje parkirališta sa pristupnom cestom, vodoopskrbom, odvodnjom i javnom rasvjetom na obalnom dijelu Općine Podstrana u Strožancu.
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u Tješimirovoj ulici, Krešimirovoj ulici i ulici Gošanj u Općini Podstrana.
 5. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcije vodovoda u Zagorskoj ulici u Općini Podstrana.

PreuzimanjePreuzimanje:

25.05.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja MUTOGRAS (13)
 2. Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2011. godinu
 3. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o novoj cijeni vodnih usluga
 4. Odluka o dodjeli nagrade za životno dijelo dr.sc. Jugoslav Bagatin
 5. Odluka o dodjeli osobne nagrade Vinku Karamanu
 6. Odluka o dodjeli osobne nagrade Margariti Kelava
 7. Odluka o dodjeli osobne nagrade Ivi Vitaiću
 8. Odluka o dodjeli oskupne nagrade ženskoj klapi Kurjože
 9. Odluka o dodjeli skupne nagrade Župnom zboru Gospe u Siti
 10. Odluka o dodjeli Zahvalnice akademiku Nenadu Cambiju
 11. Odluka o dodjeli Zahvalnice Slavku Čaliću
 12. Odluka o dodjeli Zahvalnice Podstrana-portalu
 13. Odluka o dodjeli Zahvalnice Ivi Leki

Općinski načelnik

 1. Odluka imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i javne rasvjete u Murskoj ulici- Podstrana
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje sustava javne rasvjete u ulici Put Vučipolja-Podstrana

Centar za kulturu Općine Podstrana

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika upostupka javne nabave za radove sanacije interijera župne crkve Bezgrešnog začeća BDM u Gornjoj Podstrani

PreuzimanjePreuzimanje:

24.05.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za nabavu i montažu rasvjetnih stupova s cestovnim svjetiljkama i kabelskim spojnicama na potezu od Zvonimirove ulice do Petrićeva u Podstrani
 2. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u ulici Galije.
 3. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove uređenja javne građevine TZ Općine Podstrana u Podstrani
 4. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupku javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda i javne rasvjete sjeverno od Hercegovačke ulice

PreuzimanjePreuzimanje:

17.04.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2012. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

05.04.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2012. Godinu
 2. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2012. godinu
 3. Izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2012. godinu.
 4. Odluka o uvjetima i visini stimulativne otpremnine prilikom odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu
 5. Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, te vjerskih zajednica na području Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.04.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika u postupka javne nabave za radove izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda u Mosorskoj i Tavelićevoj ulici
 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2012. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

22.03.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

15.02.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o davanju suglasnosti na promjenu cijene komunalne usluge prijevoza putnika
 2. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ulica
 3. Odluka o visini naknade za sudjelovanje u radu Općinskog Vijeća
 4. Analiza stanja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana u 2011. godini
 5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana za 2012. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

14.02.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak po Zahtjevu Hrvatskih cesta d.o.o.
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 3. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 4. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala
 5. Odluka o imenovanju predstavnika općinskog vijeća za pregovaračke postupke

Općinski načelnik

 1. Plan prijema u službu u 2012. godini

PreuzimanjePreuzimanje:

27.01.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za proračunsku 2012. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

25.01.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2012, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja GRBAVAC (UPU 9)
 2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela područja PETRIĆEVO-SVETI MARTIN (UPU 10)

PreuzimanjePreuzimanje:

24.01.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2012, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Grljevac I-Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Grljevac II-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

11.01.2012. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2012 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 21/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun općine Podstrana za 2012. godinu
 2. Odluka o izvršenju Proračuna općine Podstrana za 2012. godinu

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac- Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Petrićevo-Sv. Martin- Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

20.12.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 21/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 20/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prodaji stana u vlasništvu Općine Podstrana
 2. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2012.godinu
 3. Odluka o dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 4. Donošenje IV. Izmjena i dopuna Proraćuna općine Podstrana za 2011. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

16.12.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 20/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 19/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU područja Grbavac-Podstrana
 2. Odluka o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Petrićevo-Sv. Martin-Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.11.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 19/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 18/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o objavi javnog natječaja za povjeravanje komunalnih poslova na temelju ugovora
 2. Odluka o početku postupka javne nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

18.11.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 18/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 17/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine
 2. Odluka o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova za vrijeme turističke sezone
 3. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
 4. Odluka o imenovanju člana povjerenstva za subvencioniranje kamata za kredite poduzetnicima sa sjedištem i prebivalištem na području Općine Podstrana

Općinski načelnik

 1. Odluka o dodjeljivanju pomoći za ogrijev socijalno ugroženim obiteljima
 2. Odluka o početku postupka javne nabave

PreuzimanjePreuzimanje:

04.11.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 17/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 16/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o početku postupka javne nabave
 2. Odluka o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta
 3. II Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2011. Godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

07.10.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 16/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o komunalnoj naknadi
 2. Odluka o subvencioniranju kamata
 3. III. Izmjene i dopune proračuna za 2011. godinu
 4. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća obračuna Proračuna za 2011. godinu
 5. Odluka o koeficijentima za obračun plaća
 6. Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o načinu i cijeni opskrbe pitkom vodom
 2. Odluka o početku postupka javne nabave
 3. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Šćadin-sjever-Podstrana
 4. Zaključak o utvrñivanju prijedloga UPU-a Šćadin-sjever

PreuzimanjePreuzimanje:

05.10.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o dopuni Odluke o autotaksi prijevozu na području Općine Podstrana
 2. Zaključak o odobravanju Idejnog projekta poslovne zone Petrićevo
 3. Odluka o razrješenju dužnosti potpredsjednika vijeća
 4. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika vijeća
 5. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća
 6. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća
 7. II. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2011. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

05.09.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o pokretanju izgradnje i uređenja tematskih staza na području Općine Podstrana
 2. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređivanje održavanje poljoprivrednih rudina, te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu
 3. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona
 4. Odluka o dodjeli osobne nagrade Zoranu Jurišiću Općine Podstrana
 5. Odluka o imenovanju počasnog građanina Mons Matu Uzinića
 6. Odluka o dodjeli zahvalnice Julijanu Mediniu
 7. Odluka o dodjeli skupne nagrade Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji državnog Ureda za reviziju
 9. Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2010. godinu
 10. Odluka o donošenju detaljnog plana uređenja groblja Ban

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja

PreuzimanjePreuzimanje:

30.08.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2011, sadržaj:

Sadržaj

 1. Odluka O početku postupka javne nabave
 2. Odluka O početku postupka javne nabave

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plan nabave za proračunsku 2011. godinu
 2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2011. godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja Ban- Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

29.06.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrñivanju prijedloga UPU-a područja Šćadin-Podstrana
 2. Objava za javnu raspravu o prijedlogu UPU-a područja Šćadin-Podstrana (12)
 3. Zaključak o Utvrñivanju prijedloga UPU-a Sv. Martin-sjever-Podstrana
 4. Objava za javnu raspravu o prijedlogu UPU-a Sv. Martin-sjever-Podstrana (15)

PreuzimanjePreuzimanje:

27.05.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a Strožanac II – Podstrana
 2. Objava javne rasprave o prijedlogu UPU-a Strožanac II (17) – Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

13.05.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o upravljanju grobljima
 2. Odluka o visini naknade za grobljanske usluge
 3. Odluka o usvajanju plana zaštite i spašavanja
 4. Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje od 2011. – 2019. godine
 5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2011. godinu
 6. Odluka o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2011. godinu
 7. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o novoj cijeni vodnih usluga
 8. Zaključak o zaštiti općinske zgrade i zgrade u sklopu općinske zgrade

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zona u zelenilu i zona sportskih igrališta (6)

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Strožanac I” (4)

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana zone u zelenilu i zone sportskih igrališta – Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

13.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Strožanac I – Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.04.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za proračunsku 2011. godinu
 2. Pravilnik o obliku i sadržaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, vođenju upisnika o izdanim dozvolama te visini naknade za izdavanje dozvole
 3. Odluka o maksimalnom iznosu cijene usluge autotaksi prijevoza na području Općine Podstrana
 4. Dozvola za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza na području Općine Podstrana
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a sjeverni dio Grljevac I – Podstrana
 6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a sjeverni dio Grljevac II – Podstrana
 7. Objava javne rasprave o prijedlogu UPU-a sjeverni dio Grljevac I – Podstrana i o prijedlogu UPU-a sjeverni dio Grljevac II – Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

17.03.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

14.03.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2011, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna općine Podstrana za 2011. godinu
 2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2011. godinu
 3. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2011. godinu
 4. Odluka o visini koeficijenta boravišne pristojbe

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Grbavac – Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 2. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Grbavac – Sv. Martin Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 3. Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu UPU području Grbavac (9) i o prijedlogu UPU područja Grbavac – Sv. Martin (10)

PreuzimanjePreuzimanje:

12.03.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2011, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana
 2. Odluka o sufinanciranju pokaznih karata
 3. Odluka o izgledu i poziciji kontejnera za posebni otpad na području Općine Podstrana
 4. Zaključak o neprihvaćanju prava prvokupa nekretnine izgrađene na kat. čest. zem. 1245/1 K.O. Donja Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.02.2011. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2011 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 15/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2011. godinu
 2. Odluka o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2011. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

21.12.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 15/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 14/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj za 2011. godinu
 2. Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine Podstrana
 3. Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 4. Odluka o poticanju postupka obnove i uređenja ”Etno-eko” sela Gornja Podstrana
 5. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Općinski načelnik

 1. Zaključak o utvrđivanju konačnog prijedloga UPU zone u zelenilu i zone nogometnih igrališta –
  Podstrana
 2. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga UPU Strožanac I – Podstrana
 3. Izmjene Plan nabave za proračunsku 2010. godinu

Mjesni odbori

 1. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Strožanac I”
 2. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Strožanac II”
 3. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Grljevac”
 4. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Grbavac”
 5. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Sv. Martin – Mutogras”
 6. Rješenje o izboru predsjednika vijeće mjesnog odbora ”Gornja Podstrana”

PreuzimanjePreuzimanje:

22.12.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 14/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 13/2010, sadržaj:

 1. Statut Turističke zajednice Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

10.11.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 13/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 12/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o raspisivanju izbora za članove/ članice vijeća mjesnih odbora za područje Općine Podstrana
 2. Rješenje o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva za mjesne odbora za područje Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

04.11.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 12/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 11/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. II Izmjene i dopune Plan nabave za proračunsku 2010. godinu
 2. Odluka o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za obračun plaće zamjenika načelnika iz radnog odnosa
 3. Odluka o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika načelnika koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa
 4. Pravilnik o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga Općine Podstrana
 5. Zakljucak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenom uvidu u Proračun i financijsko izvješće Općine Podstrana za 2009. godinu

Općinski načelnik

 1. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

26.10.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 11/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 2. Odluka o prihvaćanju Općine Podstrana pokroviteljstva simpozija: «Perunov žrvanj i Jurjev mač»
 3. Odluka o izboru predstavnika Općine Podstrana u skupštinu društva «Promet» d.o.o. Split
 4. Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za kulturu Općine Podstrana
 5. Zaključak o prihvaćanju Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Podstrana

Općinski načelnik

 1. Odluka o određivanju osnovnice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Podstrana
 2. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana
 3. Pravilnik o kriterijima utvrđivanja natprosječnih rezultata službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

13.09.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike slabijeg imovnog stanja
 2. Odluka o određivanju radnog vremena Tvrtki «Božikovina»
 3. Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskom obrtu caffe bar „Cuga“ na plaži Sv. Martin
 4. Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskom objektu „M-Caffe“ na plaži Sv. Martin
 5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga UPU-a područja Strožanac I-Podstrana za ponovnu javnu raspravu
 6. Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Strožanac I (4)

PreuzimanjePreuzimanje:

30.08.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2010. godinu.
 2. Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
 3. Odluka o dodjeli nagrade Radoslavu Bakoti za životno djelo.
 4. Odluka o dodjeli skupne nagrade Malonogometnom klubu «Strožanac» Podstrana.
 5. Odluka o dodjeli skupne nagrade Družbi sestara Franjevki od Bezgrješne – ogranak Podstrana.
 6. Odluka o dodjeli nagrade Filipu Vuleti.
 7. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće općinskog načelnika.
 8. Odluka o određivanju osnovice za obračun plaće općinskog načelnika.
 9. Zaključak o prihvaćanju Studije uređenja prometa na dijelu lokalne prometne mreže u Općini Podstrana.

PreuzimanjePreuzimanje:

09.06.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 06/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o prihvaćanju godišnjeg obračuna Proračuna Općine Podstrana za 2009. godinu
 2. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Podstrana
 3. Odluka o izradi Urbanističkog plana ureñenja područja Šćadin – sjever (14)
 4. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Petrićevo – Sv. Martin (10)
 5. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja dijela područja Grbavac (9)
 6. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Strožanac I (4)
 7. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Strožanac II (17)
 8. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja zone u zelenilu (6)
 9. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac I (7)
 10. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Sv. Martin – sjever (15)
 11. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac II (8)
 12. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja Strožanac III (18)
 13. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana ureñenja područja Šćadin (12)
 14. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Detaljnog plana ureñenja Groblja «Ban»
 15. Dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju mreže dječjih vrtića na području Općine Podstrana u 2010. godini
 16. Odluka o utemeljenju Odbora za praćenje izgradnje sportsko-trgovačko-administrativnog Centra «Grljevac»
 17. Rješenje o imenovanju članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
 18. Zaključak o prethodnoj suglasnosti za određivanju datuma izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 05/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Odluka o komunalnom redu
 2. Odluka o javnim priznanjima Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

21.04.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 04/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Odluka o izgledu i poziciji pokretnih ugostiteljskih radnji na području Općine Podstrana
 2. Pravilnik o organizaciji, čuvanju, odabiranju i izlučivanju registraturnog i arhivskog gradiva
 3. Posebna lista za čuvanje i izlučivanje registraturne arhivske
 4. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

09.04.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 03/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Plan nabave za proračunsku 2010. godinu
 2. Plan upravljana pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2010. godinu
 3. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže u ulici Podčeline
 4. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže u ulicama Poljičkih knezova i Popa Glagoljaša (II dio)
 5. Odluka o početku postupka javne nabave za izgradnju kanalizacijske mreže u Paštrićevoj ulici
 6. Odluka o početku postupka javne nabave za izradu Urbanističkog plana ureñenja Sv. Martin sjever (15)
 7. Odluka o početku postupka javne nabave za izradu Urbanističkog plana ureñenja područja Šćadin (12)
 8. Odluka o početku postupka javne nabave za izradu Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac I (7)
 9. Odluka o početku postupka javne nabave za izradu Urbanističkog plana ureñenja sjeverni dio Grljevac II (8)

PreuzimanjePreuzimanje:

10.02.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 02/2010, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Analiza stanja organizacije i razvoja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana za 2009. godinu
 2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Podstrana
 3. Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podstrana
 4. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za utvrñivanje prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
 5. Rješenje o imenovanju Odbora za izgradnju proširenja groblja «Ban» Podstrana
 6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Općine Podstrana

PreuzimanjePreuzimanje:

05.02.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01/2010, sadržaj:

Općinski načelnik

 1. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana
 2. Plan prijama u službu u 2010. godini
 3. Odluka o dopuni Odluke o utvrñivanju koeficijenta vrijednosti za obračun plaća službenika i
  namještenika općinske uprave

PreuzimanjePreuzimanje:

15.01.2010. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2010 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 10/2009, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Proračun Općine Podstrana za 2010. godinu
 2. Odluka o izvršenju proračuna Općine Podstrana za 2010. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

24.12.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 10/2009 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 09/2009, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju mreže dječjih vrtića na području Općine Podstrana u 2010. godini
 2. Odluka o načinu i uvjetima sufinanciranja programa dječjih vrtića u vlasništvu fizičkih osoba i vjerskih zajednica na području Općine Podstrana za 2010. godinu

Općinski načelnik

 1. Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2009. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

17.12.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 09/2009 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 08/2009, sadržaj:

Općinsko vijeće

 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2009. godinu
 2. Odluka o izboru ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvstanih cesta i ulica
 3. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2009. godinu.
 4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Općine Podstrana za 2008. godinu

Općinski načelnik

 1. Odluka o početku, završetku radnog vremena u općinskoj upravi

PreuzimanjePreuzimanje:

25.11.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2009 Adobe Acrobat

Službeni glasnik Općine Podstrana br. 01-07/2009:

PreuzimanjePreuzimanje:

06.10.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 07/2009 Adobe Acrobat

18.09.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 06/2009 Adobe Acrobat

27.07.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2009 Adobe Acrobat

30.03.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 04/2009 Adobe Acrobat

25.03.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 03/2009 Adobe Acrobat

25.02.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 02/2009 Adobe Acrobat

10.02.2009. Službeni glasnik Općine Podstrana broj 01/2009 Adobe Acrobat