Općinsko vijeće

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Buljan HDZ, HSP

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA

Zdravko Galić HDZ, HSP

VIJEĆNICI

Mladen Bartulović HDZ, HSP
Darijo Radović HDZ, HSP
Nikola Bakota HDZ, HSP
Ivana Stromotić HDZ, HSP
Tea Mandić HDZ, HSP
Kristina Jerčić MOST
Marko Bitanga MOST
Mate Babić MOST
Frane Pruže MOST
Josip Vuković DP
Velimir Gavranić SDP, HSS

Radna tijela

MANDATNO  POVJERENSTVO
1. Darijo Radović, predsjednik
2. Zdravko Galić
3. Marko Bitanga
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
1. Tomislav Buljan, predsjednik
2. Zdravko Galić, zamjenik
3. Nikola Bakota
4. Kristina Jerčić
5. Velimir Gavranić
Skip to content