23. 09 2017 @ 22:05
Naslovnica » Uprava » Općinski proračun za 2017. godinu

Općinski proračun za 2017. godinu

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu /”Narodne novine” broj 87/08, 136/12I 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podstrana /”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13,), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 58. sjednici, održanoj dana 06. travnja 2017. godine donosi

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu Adobe Acrobat

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu /”Narodne novine” broj 87/08, 136/12I 15/15) i članka 31. Statuta Općine Podstrana /”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13,), Općinsko vijeće Općine Podstrana na 55. sjednici, održanoj dana 27. veljače 2017. godine donosi

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu Adobe Acrobat

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu /”Narodne novine”broj 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta općine Podstrana /”Službeni glasnik općine Podstrana” broj 7/13), Općinsko vijeće općine Podstrana na 52. sjednici, održanoj dana 30. studenog 2016. godine donosi

PreuzimanjePreuzimanje:

Proračun Općine Podstrana za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu Adobe Acrobat

Općinski proračun za 2016. godinu

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju  o izvršenju proračuna (”Narodne novine” broj24/13) članka 31. Statuta općine Podstrana (“Službeni glasnik općine Podstrana” broj 7/13), Općinsko vijeće općine Podstrana na 47. sjednici, održanoj dana 02. kolovoza 2016. godine donosi

Odluku o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu Adobe Acrobat

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu /”Narodne novine”broj 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta općine Podstrana /”Službeni glasnik općine Podstrana” broj 7/13), Općinsko vijeće općine Podstrana na 51. sjednici, održanoj dana 22. studenog 2016. godine donosi IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu Adobe Acrobat

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu /”Narodne novine”broj 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta općine Podstrana /”Službeni glasnik općine Podstrana” broj 7/13), Općinsko vijeće općine Podstrana na 47. sjednici, održanoj dana 02. kolovoza 2016. godine donosi III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu Adobe Acrobat

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu /”Narodne novine”broj 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta općine Podstrana /”Službeni glasnik općine Podstrana” broj 7/13), Općinsko vijeće općine Podstrana na 45. sjednici, održanoj dana 16. svibnja 2016. godine donosi II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu Adobe Acrobat

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu /”Narodne novine”broj 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta općine Podstrana /”Službeni glasnik općine Podstrana” broj 7/13), Općinsko vijeće općine Podstrana na 44 . sjednici, održanoj dana 27. travnja 2016. godine donosi I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Podstrana za 2016. godinu Adobe Acrobat

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (”Narodne novine” broj 24/13) članka 31. Statuta općine Podstrana (“Službeni glasnik općine Podstrana” broj 7/13), Općinsko vijeće općine Podstrana na 44. sjednici, održanoj dana 27.04.2016. godine donosi Odluku o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2015. godinu Adobe Acrobat

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu /”Narodne novine”broj 87/08 i 136/12) i članka 31. Statuta općine Podstrana /”Službeni glasnik općine Podstrana” broj 7/13), Općinsko vijeće općine Podstrana na 37. sjednici, održanoj dana 04. prosinca 2015. godine donosi Proračun Općine Podstrana za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

PreuzimanjePreuzimanje:

Proračun Općine Podstrana za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu Adobe Acrobat