21. 04 2021 @ 18:46
Izdvojeno
Naslovnica » Uprava » Općinska uprava

Općinska uprava

URED NAČELNIKA

Načelnik Mladen Bartulović 021/330-545 nacelnik@podstrana.hr
Zamjenik načelnika Tomislav Buljan    
Viša referentica za odnose sa javnošću, opće i administrativne poslove Kata Madunović   tajnica@podstrana.hr
       

UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE

Pročelnik Ivica Tafra 021/330-489 ivica.tafra@podstrana.hr
Viša savjetnica za pravne poslove i strateško upravljanje Monika Ćutuk 021/330-489 monika.cutuk@podstrana.hr
Viši referent za administrativne i upravne poslove Branka Jovanović   branka.jovanovic@podstrana.hr
       
       

UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE

v.d. Pročelnica Danira Zanki 021/330-256 danira.zanki@podstrana.hr
Zamjenica pročelnice Marija Šošić 021/330-256 marija.sosic@podstrana.hr
Viša referentica za gospodarstvo i EU fondove Božena Bešlić 021/330-256 bozena.beslic@podstrana.hr
       

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Pročelnik Stjepan Tabak 021/330-477 stjepan.tabak@podstrana.hr
Viši referent za financije Lidija Ćićerić 021/330-969 lidija.ciceric@podstrana.hr
Viši referent za financije Vitomir Vranković 021/330-477 vitomir.vrankovic@podstrana.hr
       
       

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Pročelnik Božen Živaljić 021/330-300 bozen.zivaljic@podstrana.hr
Zamjenica pročelnika Božena Perišić 021/330-221 bozena.perisic@podstrana.hr
Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu i kapitalnu izgradnju Slobodan Brzica 021/330-255 slobodan.brzica@podstrana.hr
Viši savjetnik za prostorno uređenje Ivica Sopta 021/330-255 ivica.sopta@podstrana.hr
Viši referent za komunalne poslove Dunja Zovko 021/330-300 dunja.zovko@podstrana.hr
Viši referent za komunalne poslove Jelena Šitum 021/330-300 jelena.situm@podstrana.hr

ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO

Voditelj Dinko Mikuličić 021/330-409 dinko.mikulicic@podstrana.hr

PROMETNO REDARSTVO

Prometna redarka Slavica Bilobrk 021/330-409 slavica.bilobrk@podstrana.hr

KOMUNALNO REDARSTVO

Komunalni redar Dean Tadić 021/330-409 dean.tadic@podstrana.hr
       

VLASTITI POGON

Upravitelj Josip Vrdoljak 021/330-451 josip.vrdoljak@podstrana.hr
Voditelj poslova namještenika Neven Kapić 021/330-451 neven.kapić@podstrana.hr
Voditelj poslova naplate i kontrole parkinga Ante Minigo 021/666-603 ante.minigo@podstrana.hr
Komunalni djelatnik Zvonimir Pavelić    
Komunalni djelatnik Marin Škarica    
Komunalni djelatnik Branko Ivanković    
Komunalni djelatnik Mijo Bašić    
Komunalni djelatnik Mario Elek    
Čistačica Nadali Prenkolnikaj    
 
Skip to content