25. 05 2017 @ 12:38
Naslovnica » Uprava » Općinska uprava

Općinska uprava

URED NAČELNIKA
Načelnik Mladen Bartulović e-mail 021 / 330-545
Zamjenik načelnika Jugoslav Bagatin
Viša referentica za odnose sa javnošću, opće i administrativne poslove Božena Bešlić e-mail
UPRAVNI ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE I STRATEŠKO UPRAVLJANJE e-mail
Pročelnik Ivica Tafra e-mail 021 / 330-489
Viša savjetnica za pravne poslove i strateško upravljanje Monika Ćutuk e-mail 021 / 330-489
UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I EU FONDOVE e-mail
v.d. Pročelnica Danira Zanki e-mail 021 / 330-256
Viša savjetnica Marija Šošić e-mail 021 / 330-256
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE e-mail
Pročelnik Stjepan Tabak e-mail 021 / 330-477
Viši referent za financije Lidija Ćićerić e-mail 021 / 330-969
Referent za računovodstvo i informatiku Vitomir Vranković e-mail 021 / 330-477
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA e-mail
Pročelnik Božen Živaljić e-mail 021 / 330-300
Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu i kapitalnu izgradnju Slobodan Brzica e-mail 021 / 330-255
Viši referent za poslove komunalnog gospodarstva Ivica Sopta e-mail 021 / 330-255
PROMETNO REDARSTVO e-mail
Prometna redarka Slavica Bilobrk e-mail 021 / 330-409
KOMUNALNO REDARSTVO e-mail
Komunalni redar Dean Tadić e-mail 021 / 330-409
Komunalni redar Dinko Mikuličić e-mail 021 / 330-409
VLASTITI POGON
Upravitelj Josip Vrdoljak e-mail 021 / 330-451
Voditelj poslova namještenika Neven Kapić e-mail 021 / 330-451