19. 05 2019 @ 22:34
Naslovnica » Razno » Plan odvoza mješovitog komunalnog otpada

Plan odvoza mješovitog komunalnog otpada

Plan odvoza mješovitog komunalnog otpada stupa na snagu od 09.07.2018 godine te se ukida dosadašnji režim odvoza miješanog komunalnog otpada! Odvoz obavlja Čistoća Split.

Ponedjeljak, srijeda i petak

Ulica Poljičkih Knezova, Strožanačka ulica, Put Galije, Kokočevica, Kraljice Jelene, Plešin Dolac, Duge Njive, Vučevica, Kaline, Ulica Janka Bobetka, Put Starog Sela, Rudine, Ulica Domovinskog Rata, Pavićeva ulica, Starčevićeva ulica, Podčelina, Radićeva Ulica, Ulica Popa Gljagoljaša, Bosančica, Bleiburška ulica, Gradac, Rastovac, Ulica Žrtava Komunizma, Poljička, Paštrićeva, Ulica Gospe u Siti, Piščine, Mosorska, Blato, Put Budeševa, Perunska ulica, Jurasova ulica, Krešimirova, Tješimirova, Elemova, Smaićeva, Gošanj, Tavelićeva, Paštrićeva, Cindrova ulica, Zvonimirova.

Utorak, četvrtak i subota

Mislavova ulica, Kaštelančićeva, Ulica Don Petra Cara, Ulica Sv. Martin, Ulica Šćadin, Ulica Vinine, Ulica Kotlace, Kašićeva, Hercegovačka, Grljevačka, Put Vučipolja, Cesta Mutogras, Kotlace, Omanuša, Murska ulica, Ulica Mile Gojsalića, Ulica Put Bana, Težačka ulica, Branimirov put, Ratnih Žrtava, Zagorska ulica, Domagojeva ulica, Mažuranićeva ulica, Banica, Križine, Katarine Zrinske, Ulica Križnog Puta, Stepinčeva ulica.

Molimo da se otpad iznosi na dan odvoza do 07,00 sati. Za sve informacije nazovite u redovito radno vrijeme od 07,00 do 15,00 sati na broj:   0993230001 Davor Polić (Čistoća Split)

Glomazni otpad

Svakog 27. u mjesecu poduzeće  «Čistoća» odvozi glomazni otpad sa područja Općine Podstrana.

Za ovu uslugu građani se trebaju javiti u komunalni odjel Općine Podstrana na tel. 330 409.