6. 08 2020 @ 2:58
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » UPU Strožanac I (4)

UPU Strožanac I (4)

Od čega se sastoji Urbanistički plan uređenja?

Urbanistički plan uređenja br. 4 “Strožanac I” sastoji se od:

 1. Tekstualnog dijela pod nazivom:
  Urbanistički plan uređenja IV Strožanac I (.pdf)Adobe Acrobat
 2. Grafičkog dijela koji čine slijedeći kartografski prikazi:
  0. Veza listova pdf
  1. Korištenje i namjena površina 1 pdf
  1. Korištenje i namjena površina 2 pdf
  2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

  3. Uvjeti korištenja, uredenja i zaštite površina 1 pdf
  3. Uvjeti korištenja, uredenja i zaštite površina 2 pdf
  4. Način i uvjeti gradnje 1 pdf
  4. Način i uvjeti gradnje 2 pdf