skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Ivica Tafra
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Telefon: +385 (0)21 330 489
Faks: +385 (0)21 330 271
E-mail: ivica.tafra@podstrana.hr

Sukladno odredbama članka 36. Zakonu o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru osoba zadužena za nepravilnosti obvezna je:

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara,
  2. poduzimati potrebne mjere i o tome obavijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske i Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u Odjelu proračunskog nadzora Državne riznice u Ministarstvu financija,
  3. o poduzetim mjerama obavijestiti u roku 15 dana od dana zaprimanja obavijesti u pisanom obliku osobu koja je upozorila na nepravilnosti ili sumnju na prijevaru.
Back To Top Skip to content