7. 12 2019 @ 15:58
Izdvojeno

Zadnje objave

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12, 120/12) i članka  93.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana objavljuje: Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Preuzimanje: Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja …

Više »

Upis sadnog materijala za 2014. godinu

U prostorijama Općine Podstrana počeo je upis sadnog materijala za 2014. godinu, koji se provodi radi ostvarenja Programa podizanja višegodišnjih trajnih nasada – u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala provodi se po principu plaćanja: 1/3 Splitsko-dalmatinska županija, 1/3 Općina Podstrana, a 1/3 krajnji korisnik. Krajnji korisnici sredstava mogu biti isključivo poljoprivredni proizvođači …

Više »

Obavijest: Testiranje za imenovanje Upravitelja/-ice Vlastitog pogona

Pisano testiranje za imenovanje Upravitelja/-ice Vlastitog pogona Općine Podstrana održat će se dana 17. siječnja 2014. godine u vijećnici općine Podstrana u 8:00 sati. Usmeno testiranje (intervju) s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisano testiranju održati će se istoga dana s početkom u 13:00 sati. Svi kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i ne …

Više »

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09, 55/11 , 90/11, 50/12 )  načelnik Općine Podstrana objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane-Podstrana   trajat će od 8. siječnja do 16. siječnja  2014. godine. …

Više »

Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana

Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09, 55/11 , 90/11, 50/12 )  načelnik Općine Podstrana objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana Javna rasprava o Prijedlogu ciljanih Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja područja Grbavac-Podstrana  trajat će od 8. siječnja do 16. siječnja  2014. godine. Tekstualni dio …

Više »

Obavijest: Testiranje za prijam u službu Voditelj/-ica Odsjeka za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo

Pisano testiranje za prijam u službu Voditelja/-ice Odsjeka za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo u Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana održat će se dana 10. siječnja 2014. godine u vijećnici općine Podstrana u 11:00 sati. Usmeno testiranje (intervju) s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisano testiranju održati dana 13. siječnja 2014. godine s …

Više »

Natječaj za imenovanje Upravitelja/-ice vlastitog pogona

Općinski načelnik Općine Podstrana, na temelju članka 10. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) raspisuje: Natječaj za imenovanje Upravitelja/-ice vlastitog pogona u Općinu Podstrana, Vlastiti pogon, na radno mjesto Upravitelj/-ica Vlastitog pogona – 1 izvršitelj (m/ž),  na neodređeno vrijeme, …

Više »

Testiranje za prijam u službu – Voditelj/-ica Odsjeka za financije

Pisano testiranje za prijam u službu Voditelja/-ice Odsjeka za financije u Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana održat će se dana 7. siječnja 2014. godine u vijećnici općine Podstrana u 11:00 sati. Usmeno testiranje (intervju) s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisano testiranju održati će se dana 8. siječnja 2014. godine s početkom u 11.00 sati. …

Više »

Kupljeno novo komunalno vozilo

Općina Podstrana kupila je novo komunalno vozilo za sakupljanje komunalnog otpada, koji će pridonjeti većoj učinkovitosti zbrinjavanja komunalnog otpada na području Općine Podstrana.

Više »