3. 04 2020 @ 12:06
Izdvojeno

Zadnje objave

OBAVIJEST o primljenim polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODSTRANA Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje Klasa: 132-01/16- 01/01 Urbroj: 2181/02-04/01- 16-32 Podstrana, 25. travnja 2016. godine OBAVIJEST o primljenim polaznicima stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa I. Nakon provedenog javnog poziva i obavljenog razgovora sa svim kandidatima izabrani su slijedeći polaznici: 1) U Upravni odjel za pravne poslove i strateško …

Više »

Javni poziv na području Općine Podstrana za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Podstrana raspisuje J A V N I P O Z I V za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Podstrana S ciljem revitalizacije javnih površina, koji …

Više »

44. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m, 44. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 27. travnja (srijeda) 2016. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Na temelju čl. 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 3/16)  i Zaključka Načelnika Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 7/16) od 3. ožujka 2016. godine o raspisivanju javnog natječaja, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana I. Raspisuje se javni …

Više »

Javni poziv za podnošenje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Podstrana

Temeljem Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i  Odluke o javnim priznanjima Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj  05/10) Komisija za dodjelu javnih priznanja objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Podstrana. Molimo Vas da nam dostavite svoje prijedloge za: a) Nagradu za životno djelo, b) Osobnu nagradu, c) Skupnu nagradu, d) Zahvalnicu. najkasnije do 10. svibnja …

Više »

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020.

Grad Split, kao nositelj izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split, zajedno s 12 gradova i općina koji ulaze u sastav Urbane aglomeracije Split: Trogirom, Omišom, Sinjem, Kaštelima, Solinom, Podstranom, Dugim Ratom, Klisom, Dugopoljem, Mućem, Lećevicom i Dicmom, poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, poljoprivredna gospodarstva, zadruge, javne ustanove, institucije, organizacije civilnog društva tegrađane da prijave svoje projektne ideje koje mogu pridonijeti …

Više »

Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2016. godini

Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2016. godini Ugovarateljno tijelo: Grad Split Rok podnošenja: 15.09.2016. Prihvatljivi prijavitelji: Obrti Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava u obliku potpore male vrijednosti. Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: a. uređenje poslovnog prostora – uključuje grube i završne građevinske radove s utrošenim materijalom po specificiranim troškovničkim stavkama u …

Više »

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2016. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2016. godinu Ugovarateljno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija Rok podnošenja: 31.05.2016. Prihvatljivi prijavitelji: Centri izvrsnosti, tehnološki parkovi, uredi za transfer tehnologija, fakulteti, instituti, te mala i srednja poduzeća Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje Programa tehnološki razvoj, istraživanje i primjena …

Više »

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. Ugovarateljno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija Rok podnošenja: 25.04.2016. Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke osobe, jedinice lokalne samouprave Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Splitsko-dalmatinske županije u sufinanciranju projekata Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije. Projekt …

Više »