Legalizacija objekata na području Općine Podstrana

Danom 30. lipnja 2013. godine istekao rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata.

Vlasnici nekretnina na području općine Podstrana, koji su predali zahtjev za legalizaciju u zakonskom roku, u postupku legalizacije dužni su platiti Naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru i komunalni doprinos.

Detaljnije informacije i pojašnjenja možete dobiti na kontakt.tel: 021/330-409

e-mail: lidija.ciceric@podstrana.hr

Skip to content