29. 11 2020 @ 3:15
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje (Stranica 5)

Prostorno planiranje

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („ Narodne novine br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,50/12) Općina Podstrana, Odsjek za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti objavljuje O B A V I J E S T o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkih planova uređenja Temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja Gornje Podstrane («Službeni glasnik …

Više »

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac I (UPU 7)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac I (UPU 7) održavat će se u vremenu od 28. 10. 2013. do 28. 11. 2013. od 8:00 do 12:00 svakim radnim danom u prostorijama bivše vjenčaone Općine Podstrana. Preuzimanje: UPU područja Grljevac I (7) – Sažetak za javnost  UPU područja Grljevac I (7) – Odredbe za provođenje …

Više »

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac II (UPU 8)

Javni uvid prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu planova uređenja područja Grljevac II (UPU 8) održavat će se u vremenu od 28. 10. 2013. do 28. 11. 2013. od 8:00 do 12:00 svakim radnim danom u prostorijama bivše vjenčaone Općine Podstrana. Preuzimanje: UPU područja Grljevac II (8) – Sažetak za javnost  UPU područja Grljevac II (8) – Odredbe za provođenje …

Više »

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Grljevac II (8)

Sukladno čl. 95 i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,80/13) Načelnik Općine Podstrana objavljuje Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu UPU Grljevac II (8). Javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će. godine 28. listopada do 28. studenog 2013. godine. Preuzimanje: Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Grljevac II (8) 

Više »

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Grljevac I (7)

Sukladno čl. 95 i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,80/13) Načelnik Općine Podstrana objavljuje Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu UPU Grljevac I (7). Javna rasprava o prijedlogu UPU–a trajat će. godine 28. listopada do 28.studenog 2013. godine. Preuzimanje: Objava ponovne javne rasprave o Prijedlogu UPU Grljevac I (7) 

Više »

Javna rasprava o studiji o utjecaju na okoliš „Športske luke Sv. Martin“ na području Općine Podstrana

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 16. travnja 2013. godine, Upravni odjel za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije dužan je osigurati provedbu javne rasprave, javnog uvida i javnih izlaganja o predmetnoj Studiji u Općini Podstrana. Na temelju članka 17., stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, …

Više »

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu UPU Mutogras (13)

Sukladno čl. 93 i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,55/12)  Načelnik Općine Podstrana objavljuje  Ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu UPU Mutogras (13). Javna rasprava o prijedlogu UPU-a trajat će od 31. svibnja do 8. lipnja  2013. godine. Ponovna javna rasprava odnosi se na promjene po prihvaćenim prijedlozima i primjedbama iz prve javne rasprave održane od …

Više »

Donesen Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever (UPU 14)

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 6/09) Općinsko vijeće Općine Podstrana na svojoj 41. sjednici održanoj 13. ožujka  2013. godine donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Šćadin sjever (UPU 14). Urbanistički plan uređenja Šćadin sjever …

Više »

Donesen UPU Strožanac II (17)

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12) i članka 30. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 6/09) Općinsko vijeće Općine Podstrana na svojoj 40. sjednici održanoj 6. veljače 2013. godine donosi Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja Strožanac II (17).

Više »

Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Mutogras (13) Podstrana

  Sukladno čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (« NN» br. 76/07,38/09, 55/11 i 90/11)  načelnik Općine Podstrana objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu UPU-a Mutogras (13)-Podstrana. Javna rasprava o Prijedlogu UPU-a Sv. Mutogras (13)-Podstrana trajat će od 29. listopada do 29. studenog 2012. godine. Tekstualni i grafički dio Prijedloga urbanističkog plana uređenja  biti će izložen javnom uvidu u …

Više »