17. 01 2021 @ 7:15
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće (Stranica 6)

Općinsko vijeće

43. Sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13) s a z i v a m, 43. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 22. ožujka (srijeda) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

42. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13) s a z i v a m, 42. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 16. ožujka (srijeda) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

40. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13) sazivam, 40. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 11. veljače (četvrtak) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: DNEVNI RED Vijećnička pitanja i odgovori, …

Više »

39. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13) sazivam, 39. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održati dana 3. veljače (srijeda) 2016. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: D N E V N I …

Više »

30. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m, 30. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 28. svibnja (četvrtak) 2015. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13) s a z i v a m, 29. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 27. svibnja (srijeda) 2015. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m, 28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 22. travnja (srieda) 2015. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m, 27. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 31. ožujka (utorak) 2015. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m, 26. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 16. ožujka (srijeda) 2014. godine u 18,30 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »

25. sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članka 34. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13)  s a z i v a m, 25. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA Sjednica će se održat dana 4. ožujka (srijeda) 2014. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana. Za sjednicu se predlaže slijedeći: …

Više »