21. 01 2021 @ 19:01
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi (Stranica 9)

Oglasi i javni pozivi

Javni poziv na području Općine Podstrana za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Podstrana raspisuje J A V N I P O Z I V za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Podstrana S ciljem revitalizacije javnih površina, koji …

Više »

Javni poziv za podnošenje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Podstrana

Temeljem Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i  Odluke o javnim priznanjima Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj  05/10) Komisija za dodjelu javnih priznanja objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Podstrana. Molimo Vas da nam dostavite svoje prijedloge za: a) Nagradu za životno djelo, b) Osobnu nagradu, c) Skupnu nagradu, d) Zahvalnicu. najkasnije do 10. svibnja …

Više »

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje 2015.-2020.

Grad Split, kao nositelj izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split, zajedno s 12 gradova i općina koji ulaze u sastav Urbane aglomeracije Split: Trogirom, Omišom, Sinjem, Kaštelima, Solinom, Podstranom, Dugim Ratom, Klisom, Dugopoljem, Mućem, Lećevicom i Dicmom, poziva sve zainteresirane tvrtke, obrte, poljoprivredna gospodarstva, zadruge, javne ustanove, institucije, organizacije civilnog društva tegrađane da prijave svoje projektne ideje koje mogu pridonijeti …

Više »

Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2016. godini

Natječaj za dodjelu potpora obrtništvu grada Splita u 2016. godini Ugovarateljno tijelo: Grad Split Rok podnošenja: 15.09.2016. Prihvatljivi prijavitelji: Obrti Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava u obliku potpore male vrijednosti. Potpore se dodjeljuju za slijedeće namjene: a. uređenje poslovnog prostora – uključuje grube i završne građevinske radove s utrošenim materijalom po specificiranim troškovničkim stavkama u …

Više »

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2016. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Tehnološki razvoj, istraživanje i primjena inovacija“ za 2016. godinu Ugovarateljno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija Rok podnošenja: 31.05.2016. Prihvatljivi prijavitelji: Centri izvrsnosti, tehnološki parkovi, uredi za transfer tehnologija, fakulteti, instituti, te mala i srednja poduzeća Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje Programa tehnološki razvoj, istraživanje i primjena …

Više »

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. Ugovarateljno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija Rok podnošenja: 25.04.2016. Prihvatljivi prijavitelji: Fizičke osobe, jedinice lokalne samouprave Prihvatljiva ulaganja: Predmet ovog Javnog poziva je javno prikupljanje ponuda za neposredno sudjelovanje Splitsko-dalmatinske županije u sufinanciranju projekata Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije. Projekt …

Više »

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2016. godinu

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije za 2016. godinu Ugovarateljno tijelo: Splitsko-dalmatinska županija Rok podnošenja: 25.04.2016. Prihvatljivi prijavitelji: Pravne i fizičke osobe Prihvatljiva ulaganja: Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko dalmatinske županije za početnike u poduzetništvu koji posluju najviše do dvije godine do …

Više »

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (”Narodne novine” broj 57/12, 120/12) i članka  93.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11) – (u daljnjem tekstu: ZSN) pročelnik Upravnog odjela za pravne poslove i strateško upravljanje Općine Podstrana objavljuje: JAVNI POZIV za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja …

Više »

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2016. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni oglasnik Općine Podstrana” broj 7/13), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08,133/13, 63/14) – (u daljnjem tekstu: Uredbe) te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2016. godinu (”Službeni oglasnik Općine Podstrana” broj 06/16) općinski načelnik objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje …

Više »

Seminar “Kako ostvariti potpore za poljoprivredno-okolišne mjere?”

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode putem Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u suradnji s konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska; ÖKL, Austrija, Ecologica Hrvatska te Javnom ustanovom za razvoj i koordinaciju Splitsko-dalmatinske županije RERA SD pozivaju Vas na seminar pod nazivom “Kako ostvariti potpore za poljoprivredno-okolišne mjere?”. Organiziraju dva seminara, u Splitu 4.ožujka 2016. te na Braču 7. ožujka 2016. Prijave …

Više »