23. 01 2021 @ 12:38
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi (Stranica 12)

Oglasi i javni pozivi

Sufinanciranje krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 07/2013) Općinski načelnik dana 25. kolovoza 2014. godine, donosi Odluku o o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta Temeljem Odluke o sufinanciranju krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta od 1. kolovoza 2014. godine, („Službeni glasnik Općine Podstrana“ 20/14) Općina Podstrana objavljuje Javni poziv za subvencioniranje krčenja zapuštenog poljoprivrednog zemljišta  na području …

Više »

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Podstrana

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13), članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (”Narodne novine” broj 82/13) i članka 6. Odluke o autotaksi prijevozu (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 23/13, 13/14), općinski načelnik objavljuje: Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Podstrana

Više »

Javni poziv za podnošenje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Podstrana.

Temeljem Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/13) i  Odluke o javnim priznanjima Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj  05/10), Komisija za dodjelu javnih priznanja objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga radi dodjele priznanja Općine Podstrana. Molimo Vas da nam dostavite svoje prijedloge za: a) Nagradu Općine Podstrana za životno djelo, b) Osobnu nagradu, c) Skupnu nagradu, …

Više »

Obavijest: Testiranje za prijam u službu Voditelj/-ica Odsjeka za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo

Pisano testiranje za prijam u službu Voditelja/-ice Odsjeka za geodetske poslove, prostorno uređenje i komunalno gospodarstvo u Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana održat će se dana 1. travnja 2014. godine u vijećnici općine Podstrana u 11,00 sati. Usmeno testiranje (intervju) s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisano testiranju održati dana 3. travnja 2014. godine s …

Više »

Obavijest o polaganju posebnog ispita za vozače autotaksi vozila na području Općine Podstrana

Na temelju članka 30. Odluke o autotaksi prijevozu (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 23/13) i članka 3. stavka 2. Pravilnika o posebnom ispitu za vozača autotaksi vozila s Programom ispita (”Službeni glasnik Općine Podstrana”, broj 14/13), Komisija za polaganje posebnog ispita za vozače autotaksi vozila na području Općine Podstrana, objavljuje O B A V I J E S T o …

Više »

Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Podstrana

Na temelju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske, a u skladu s Uvjetima i načinu korištenja sredstava za provođenje mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Općina Podstrana raspisuje J a v n i  p o z i v za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Podstrana S ciljem revitalizacije javnih površina, koji …

Više »

Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine” broj 57/12, 120/12) i članka  93.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi („Narodne novine” broj 86/08, 61/11) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podstrana objavljuje: Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Preuzimanje: Javni poziv za prijam polaznika stručnog osposobljavanja …

Više »

Upis sadnog materijala za 2014. godinu

U prostorijama Općine Podstrana počeo je upis sadnog materijala za 2014. godinu, koji se provodi radi ostvarenja Programa podizanja višegodišnjih trajnih nasada – u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala provodi se po principu plaćanja: 1/3 Splitsko-dalmatinska županija, 1/3 Općina Podstrana, a 1/3 krajnji korisnik. Krajnji korisnici sredstava mogu biti isključivo poljoprivredni proizvođači …

Više »

JAVNI POZIV za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu

Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/01 i 11/02.) i članka 46. Statuta Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana, br. 07/13) Načelnik Općine Podstrana, dana 03. listopada 2013. godine, raspisuje JAVNI POZIV za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Podstrana za 2014. godinu Članak 1. Načelnik Općine Podstrana raspisuje javni poziv za financiranje programa udruga …

Više »

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11),  Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Podstrana za 2013. godinu, Klasa: 118-04/13-01/01, Urbroj: 2181/02-02/03-13-1 od 1. srpnja 2013. godine,  i dopuna plana  prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni …

Više »