Oglasi i javni pozivi

Upute i obavijesti kandidatima za prijam namještenika Čistač/-ica

Na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 3. rujna 2021. godine objavljen je Oglas za prijam Čistač/-ica – 1 izvršitelj/-ica (m/ž) na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Upute i obavijesti kandidatima za prijam namještenika Čistač/-ica I. Opis poslova Čistač/ica (u daljnjem …

Više »

Oglas za prijam Čistač/-ica

Upravitelj Vlastitog pogona Općine Podstrana, na temelju članka  29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) raspisuje: OGLAS ZA PRIJAM ČISTAČ/-ICA u Općinu Podstrana, Vlastiti pogon, na radno mjesto Čistač/-ica,  1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme  od 6 (šest) mjeseci, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni …

Više »

Obavijest: Testiranje za prijam – Namještenik/-ica za obavljanje komunalnih djelatnosti

Pisano testiranje za prijam Namještenik/-ica za obavljanje komunalnih djelatnosti u Vlastiti pogon Općine Podstrana održat će se dana 25. kolovoza (srijeda) 2021. godine u vijećnici općine Podstrana prema slijedećem raspredu: 9:00 – 10:00 Rade Roso. Svi kandidati koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja i ne nalaze se na popisu za testiranje biti će pismeno obaviješteni  u skladu sa člankom 21. …

Više »

Upute i obavijesti kandidatima za prijam namještenika – Namještenik/-ica za obavljanje komunalnih djelatnosti

Na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 4. kolovoza 2021. godine objavljen je Oglas za prijam Namještenik/-ica za obavljanje komunalnih djelatnosti – 1 izvršitelj/-ica (m/ž) na određeno vrijeme od 6 (šest) mjeseci, zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca. UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM NAMJEŠTENIKA Namještenik/-ica za obavljanje …

Više »

Oglas za prijam Namještenik/-ica za obavljanje komunalnih djelatnosti

Upravitelj Vlastitog pogona Općine Podstrana, na temelju članka  29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) raspisuje: Oglas za prijam Namještenik/-ica za obavljanje komunalnih djelatnosti  u Općinu Podstrana, Vlastiti pogon, na radno mjesto Namještenik/-ica za obavljanje komunalnih djelatnosti,  1 izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme  od 6 (šest) mjeseci, zbog …

Više »

Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta “Zaželimo zajedno” u svrhu pružanja usluge potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 910-01/21-06/8, URBROJ: 524-07-02-01-01/5-21-11 od 03. svibnja 2021. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.13.0399, naša KLASA: 402-07/21-01/01, URBROJ: 2181/02-02-1-21-05 od 25 svibnja 2021. godine te članka 46. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana br. 07/21) načelnik Općine Podstrana za projekt “Zaželimo zajedno”, …

Više »

II. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2021. godinu

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13,63/14, 10/17), a sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području općine Podstrana za 2021. godinu (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 3/21, 12/21) načelnik Općine Podstrana objavljuje: II JAVNI POZIV za podnošenje …

Više »

Javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu “Zaželimo zajedno”

Općina Podstrana objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju u projektu “Zaželimo zajedno“ u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“   Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine. Projekt je namijenjen osobama starijima od 65 godina i/ili osobama u nepovoljnom položaju  …

Više »

Upute i obavijesti kandidatima za prijam Viši savjetnik – koordinator projekta

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23. veljače 2021. godine objavljen je Oglas za prijam na radno mjesto – Viši savjetnik – Koordinator/-ica projekta – 1 izvršitelja-ica (m/ž),  na određeno vrijeme na poslovima EU-projekta Ulaganje u razvoj MSP-ova putem poduzetničkog centra Scala d.o.o, uz probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Vrijeme trajanja projekta je do 1. ožujka …

Više »

Oglas za prijam na određeno vrijeme Viši savjetnik – koordinator projekta

Pročelnica Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove Općine Podstrana, na temelju članka 19., a u svezi s člankom 28. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) raspisuje: Oglas za prijam na određeno vrijeme Viši savjetnik – koordinator projekta  u Općinu Podstrana, Upravni …

Više »
Skip to content