13. 12 2019 @ 3:40
Izdvojeno
Naslovnica » Nabava (Stranica 4)

Nabava

Poziv na dostavu ponude za radove na Uređenju površina javne namjene u rekreacijskom centru Mutogras

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna (Službeni glasnika Općine Podstrana broj 09/15) i Plana nabave Općine Podstrana, molimo Vas da nam dostavite ponudu sukladno specifikaciji u nastavku. Preuzimanje: Poziv na dostavu ponude za radove na Uređenju površina javne namjene u rekreacijskom centru Mutogras ev.br. …

Više »

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za: Usluge najma i održavanja pokretnih Eko WC kabina na plažama u Podstrani.

Na temelju članka 3. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za Usluge najma i održavanja pokretnih Eko WC kabina na plažama u Podstrani, evidencijski broj nabave: VII/16-2017 Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu …

Više »

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za: Nabavu i isporuku cestovnih led svjetiljki u Podstrani.

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za Nabavu i isporuku cestovnih led svjetiljki u Podstrani, evidencijski broj nabave: II/5-2017 Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Uputama za ponuditelje i Troškovnikom …

Više »

Poziv na nadmetanje

Općina Podstrana je dana 11. ožujka 2017. godine objavila “Poziv za nadmetanje ” za postupak: Uređenje obalnog područja Općine Podstrana od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac (faza 2),  broj objave: 2017/S 0F2-0004534. Detalje o objavi možete vidjeti: https://eojn.nn.hr/

Više »

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za: Izvođenje radova na dohrani plaža kamenim materijalom u Podstrani.

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za Izvođenje radova na dohrani plaža kamenim materijalom u Podstrani, evidencijski broj nabave: VII/12-2017 Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Uputama za ponuditelje …

Više »

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za: Izvođenje radova Sanacije obalne šetnice u Podstrani.

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za Izvođenje radova Sanacije obalne šetnice u Podstrani, evidencijski broj nabave: VII/22-2017 Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Uputama za ponuditelje koji se …

Više »

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za: Izvođenje radova fekalne kanalizacije dijela naselja Šćadin u Podstrani.

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za Izvođenje radova fekalne kanalizacije dijela naselja Šćadin u Podstrani, evidencijski broj nabave: III/4-2017 Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Uputama za …

Više »

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za: Radove na uređenju neobrađenog poljoprivrednog zemljišta na području Općine Podstrana.

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti  za: Radove na uređenju neobrađenog poljoprivrednog zemljištana području Općine Podstrana, evidencijski broj nabave: VII/15-2017. Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom koji …

Više »

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za: Radove na izgradnji prometne signalizacije uz D-8 u Podstrani.

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti  za: Radove na izgradnji prometne signalizacije uz državnu cestu D-8  u Podstrani., evidencijski broj nabave: I/11-2017 Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa …

Više »

Prethodna analiza tržišta za savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

U skladu sa člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120-2607/2016) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova, Općina Podstrana objavljuje Prethodnu analizu tržišta za savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za uređenje obalnog područja Općine Podstrana od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac, naznačeno u projektno-tehničkoj dokumentaciji kao faza 2, evidencijski broj: I/12-2017. Opis predmeta …

Više »