16. 10 2019 @ 10:02
Izdvojeno
Naslovnica » Nabava » Ostala nabava (Stranica 5)

Ostala nabava

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za radove na uređenju poljskih protupožarnih puteva na području Gornje Podstrane

Na temelju članka 12. Pravilnika za nabavu robe i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 04/2014) upućujemo Vam poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za radove na uređenju poljskih protupožarnih puteva na području Gornje Podstrane, evidencijski broj nabave: VII/5-2015. Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Dokumentacijom …

Više »

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Podstrana za razdoblje 2015. – 2020. godine

Na temelju članka 12. Pravilnika za nabavu robe i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 04/2014) upućujemo Vam poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Podstrana za razdoblje 2015. – 2020. godine, evidencijski broj nabave: VII/17-2015. Molimo Vas da ponudu izrađenu u …

Više »

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za radove na prihrani plaža kamenim materijalom

Na temelju članka 12. Pravilnika za nabavu robe i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna (,,Službeni glasnik Općine Podstrana” broj: 04/2014 upućujemo Vam poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za radove na prihrani plaža kamenim materijalom, evidencijskog broja nabave: I/12-2015 Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Dokumentacijom za nadmetanje koja se …

Više »

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za izgradnju javne rasvjete uz državnu cestu D-8, 3.faza – elektromontažni radovi.

Na temelju članka 12. Pravilnika za nabavu robe i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna (,,Službeni glasnik Općine Podstrana” broj: 04/2014 upućujemo Vam poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti izgradnju javne rasvjete uz državnu cestu D-8, 3. faza – elektromontažni radovi, evidencijskog broja nabave: II/2-201. Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu …

Više »

Poziv za dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti za subvencioniranje autobusne linije na relaciji Gornja Podstrana – Sv, Martin (magistrala D8)

Na temelju članka 12. Pravilnika za nabavu robe i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna (,,Službeni glasnik Općine Podstrana” broj: 04/2014 upućujemo Vam poziv na dostavu ponuda u postupku nabave bagatelne vrijednosti za subvencioniranje autobusne linije na relaciji Gornja Podstrana – Sv. Martin (magistrala D8), evidencijskog broja nabave: vII/3-2015/1. Molimo Vas da ponudu izrađenu u …

Više »

Odluka o poništenju postupka nabave bagatelne vrijednosti evidencijski broj nabave: Vll/3-2015

Na temelju članka 26. Pravilnika za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna (Službeni glasnik Općine Podstrana broj O4/2O14\ članka 100. stavak 3. točka 1. Zakona o javnoj nabavi nakon sastavljanja Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, kojeg je sačinilo Povjerenstvo za bagatelnu nabavu 26. siječnja 2015. godine, načelnik Općine Podstrana donosi slijedeću: Odluku …

Više »

Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave za subvencioniranje autobusne linije na relaciji Gornja Podstrana – Strožanac u 2015. godini

Na temelju članka 12. Pravilnika za nabavu robe i usluga procjenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 04/2014) upućujemo Vam poziv na dostavu ponuda u postupku bagatelne nabave za subvencioniranje autobusne linije na relaciji Gornja Podstrana – Strožanac u 2015. godini, evidencijskog broja nabave: VII/3-2015. Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu …

Više »

Poziv na dostavu ponude u postupku bagatelne nabave za nabavu mjesečnih pokaznih karta za prijevoz umirovljenika sa područja Općine Podstrana

Na temelju članka 12. i 13. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 04/2014) upućujemo Vam poziv na dostavu ponuda u predmetnom postupku  za nabavu mjesečnih pokaznih karta za prijevoz umirovljenika sa područja Općine Podstrana, evidencijskog broja nabave: VII/I-2015. Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu …

Više »

Poziv za dostavu ponude

Javni naručitelj OPĆINA PODSTRANA, Trg dr. Franje Tudmana 3, 21 3I2 Podstrana, OIB: 40910925478, MB: 2544415, pokrenula je postupak nabave za mjesečnu pokaznu kartu za prijevoz umirovljenika sa područja Općine Podstrana na relaciji Podstrana – Split – Podstrana, evidencijski broj nabave: Vll/L7-2O!4, te upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude.

Više »

Pozivi za dostavu ponuda

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE Za izgradnju oborinske odvodnje u ulici Gošanj Evidencijski broj nabave: I/7a-2014 Preuzimanje: Dokumentacija za nadmetanje Troškovnik radova POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE Za uređenje školskog dvorišta OŠ „Strožanac“ Evidencijski broj nabave: I/14-2014 Preuzimanje: Dokumentacija za nadmetanje Troškovnik radova POZIV ZA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU BAGATELNE NABAVE IZGRADNJA MONTAŽNOG ADRENALINSKOG …

Više »