Javna nabava

Nabava udžbenika za učenike osnovne škole Strožanac u Podstrani

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 09. srpnja 2019. objavljen je Postupak javne nabave:  Nabava udžbenika za učenike osnovne škole Strožanac u Podstrani . Broj objave: 2019/S 0F2-0027439. Detalje o objavi možete vidjeti na stranicama EOJN RH  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Više »

Postupak javne nabave „Proširenje groblja Ban – 1. faza“

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), dana 02. srpnja 2019. objavljen je Postupak javne nabave „Proširenje groblja Ban – 1. faza“. Broj objave: 2019/S 0F2-0025793 Detalje o objavi možete vidjeti na stranicama EOJN RH  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Više »

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) Javni naručitelj, Općina Podstrana je, u namjeri objave postupka javne nabave male vrijednosti, i to Radova na Proširenju groblja Ban – 1. Faza,  dana 04. lipnja 2019. godine objavila  poziv na: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je stavio nacrt cjelokupne dokumentacije o nabavi na prethodno …

Više »

Postupak javne nabave za opskrbu električnom energijom

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/2016) u Elektronskom oglasniku javne nabave (EOJN) objavljena je Dokumentacija o nabavi, ESPD i Troškovnik za postupak javne nabave „Opskrba električnom energijom“. Broj objave: 2018/S 0F2-0003174. Naručitelj: Općina Podstrana je objavio “Obavijest o nadmetanju” za postupak: Nabava opskrbe električnom energijom, broj objave: 2018/S 0F2-0003174. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Više »

Poziv na nadmetanje

Općina Podstrana je dana 11. ožujka 2017. godine objavila “Poziv za nadmetanje ” za postupak: Uređenje obalnog područja Općine Podstrana od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac (faza 2),  broj objave: 2017/S 0F2-0004534. Detalje o objavi možete vidjeti: https://eojn.nn.hr/

Više »

Prethodna analiza tržišta za savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

U skladu sa člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120-2607/2016) prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova, Općina Podstrana objavljuje Prethodnu analizu tržišta za savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za uređenje obalnog područja Općine Podstrana od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac, naznačeno u projektno-tehničkoj dokumentaciji kao faza 2, evidencijski broj: I/12-2017. Opis predmeta …

Više »

Poziv na nadmetanje

Objava: Poziv na nadmetanje za postupak: Rekonstrukcija raskrižja Hercegovačke i Ulice kralja Zvonimira u Podstrani. je uspješno poslana na objavljivanje s datumom slanja 23.12.2016, Broj objave: 2016/S 002-0029082.

Više »

Poziv na nadmetanje

Naručitelj: Općina Podstrana je objavio “Poziv na nadmetanje” za postupak: Izvođenje radova na uređenju obalnog područja Općine Podstrana, dionica od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac (faza 2), broj objave: 2016/S 002-0028402. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Više »
Skip to content