Lokalni izbori 2021

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Podstrana 2021.

Na temelju Članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine” broj 29/19 i 98/19) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izbome promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika …

Više »

Konačni rezultati izbora – općinsko vijeće

Na osnovi čl. 53. t. 10. i čl. 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21, dalje: Zakon) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podstrana je dana 20. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje Konačne rezultate izbora članova Općinskog vijeća Općine Podstrana provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Više »

Rezultati izbora za članove općinskog vijeća Općine Podstrana

Na osnovi članka 53. točke 10. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podstrana utvrdilo je i objavljuje Rezultate izbora za članove općinskog vijeća Općine Podstrana provedenih 16. svibnja 2021. godine.

Više »

Općinsko izborno povjerenstvo

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE PODSTRANA Trg dr. Franje Tuđmana 3 (zgrada Općine Podstrana – vijećnica)  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podstrana raditi će prema slijedećem rasporedu: 16. travnja 2021. godine od 14:00 – 17:00 sati. 17. travnja 2021. godine u vremenu od 10:00- 14:00 sati. 18. travnja do 25. travnja 2021. godine u vremenu od 14:00 – 17:00 sati. 26. travnja …

Više »
Skip to content