Lokalni izbori 2017.

Konačni rezultati izbora

Na osnovi članka 10 I. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine” broj 144/12 i 121/16) nakon provedenog prvog kruga glasovanja u izboru za općinskog načelnika Općine Podstrana dana 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podstrana dana 25. Svibnja 2017. objavljuje Konačne rezultate izbora za Općinskog načelnika Općine Podstrana Na osnovi članka 86„ članka 101. i …

Više »

Rezultati izbora

Izbor Općinskog načelnika Općine Podstrana  Izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana  Izbor Župana Splitsko-dalmatinske županije (Općina Podstrana)  Izbor članova Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije 

Više »

Dežurstva Općinskog izbornog povjerenstva

14. svibnja 2017. godine (nedjelja) od 10-13 sati i 16. svibnja 2017. godine (utorak) od 13-15 sati, u Vijećnici Općine Podstrana (ulaz sa sjeverne strane). Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva: Amara Trgo

Više »

Dežurstva Općinskog izbornog povjerenstva

6. i 7. svibnja 2017. godine od 10-13 sati, 8. i 9.  svibnja 2017. godine od 11-15 sati, u Vijećnici Općine Podstrana (ulaz sa sjeverne strane). Predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva: Amara Trgo

Više »

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODSTRANA, sastavilo je i objavljuje Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Podstrana  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP Nositelj liste: MLADEN BARTULOVIĆ, dipl. krim. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA- HSS …

Više »

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog Načelnika Općine Podstrana

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16), Općinsko izborno povjerenstvo Općine PODSTRANA, sastavilo je i objavljuje Zbirnu listu pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog Načelnika Općine Podstrana  Kandidat: MLADEN BARTULOVIĆ, dipl. krim. Zamjenik kandidata: TOMISLAV BULJAN, struč. spec. ing. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA- HDZ HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA- HČSP Kandidat: …

Više »

Dežurstva Općinskog izbornog povjerenstva

22., 23., 29., 30. travnja i 1. svibnja 2017. godine od 10-13 sati, radni dani od 24. do 28. travnja 2017. godine od 11-15 sati. 2. i 3. svibnja 2017. godine od 8-15 sati, 4. svibnja 2017. godine od 8-24 sata, 5. svibnja 2017. godine od 8 do 15 sati, 6. svibnja 2017. godine od 8 do 13 sati i …

Više »
Skip to content