skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Podstrana za akademsku 2021./2022. godinu

Na temelju članka 34. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” 35/2018) Općinski načelnik Općine Podstrana je, dana 07. listopada 2021. godine, raspisao

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Podstrana za akademsku 2021./2022. godinu Adobe Acrobat

Natječaj je otvoren do 25. listopada 2021. godine, a prijave se mogu predati na protokol Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3 ili mail-om na adresu kata.madunovic@podstrana.hr.

Back To Top Skip to content