skip to Main Content
visitpodstrana.hr

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Podstrana 2021.

Na temelju Članka 126. stavka 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), članka 42. stavka 2. podstavka 1. i članka 56. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine” broj 29/19 i 98/19) te Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade troškova izbome promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda („Narodne novine” broj 41/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Podstrana 09. kolovoza 2021., donijelo je

Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Podstrana 2021. Adobe Acrobat

Back To Top Skip to content