skip to Main Content
visitpodstrana.hr

2. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) s a z i v a m,

2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PODSTRANA

Sjednica će se održat dana 19. srpnja (ponedjeljak) 2021. godine u 18,30 sati u Sali za sastanke Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Odbora za Statut i Poslovnik,
 3. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Odbora za proračun, financije i općinsku imovinu,
 4. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Odbora za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša,
 5. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Odbora za komunalne poslove,
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Komisije za dodjelu javnih priznanja,
 7. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Komisije za imenovanje ulica i trgova,
 8. Prijedlog za donošenje Odluke o izboru članova/članica Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,
 9. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za školstvo i predškolski razvoj,
 10. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata,
 11. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za turizam,
 12. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i izboru članova/članica Odbora za kulturu i udruge,
 13. Prijedlog za donošenje Odluke o imenovanju članova/članica Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru Općine Podstrana.
 14. Prijedlog za donošenje II Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2021. godinu,
 15. Prijedlog za donošenje II Izmjena i dopuna Programa građenje komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

PREDSJEDNIK:
Tomislav Buljan

Audio zapis sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Podstrana, održane dana 19. srpnja 2021. godine u sali za sastanke Općine Podstrana

Back To Top Skip to content