7. 03 2021 @ 18:32
Izdvojeno
Naslovnica » Nabava » Ostala nabava » Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Usluge prijevoza na relaciji Gornja Podstrana – Sv. Martin (Magistrala D8) – Gornja Podstrana

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Usluge prijevoza na relaciji Gornja Podstrana – Sv. Martin (Magistrala D8) – Gornja Podstrana

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Usluge prijevoza na relaciji Gornja Podstrana – Sv. Martin (Magistrala D8) – Gornja Podstrana, Evidencijski broj nabave: VII/2-2021.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom na dostavu ponuda i Uputama Adobe Acrobat koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 28. siječnja 2021. godine do 12:00 sati na način kako je to Uputama određeno.

Također pogledajte

Informacija za javnost o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu IDUPU) „Obalni dio od HC „Lav“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Podstrana za područje Lučice u Svetom Martinu

Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, provodi postupak ocjene …