30. 07 2021 @ 0:09
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u D.V. „Bambini“, Podstrana 16.06.2020.

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u D.V. „Bambini“, Podstrana 16.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 16.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Dječjem vrtiću „Bambini“ u Općini Podstrana.

Stručno izlaganje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je  tvrtka Alfa atest d.o.o.. Djeca su sa zanimanjem poslušala priču o vjeverici koja vrijedno odvaja otpad i nosi ga u reciklažno dvorište. Potom su sudjelovali u odvajanju opada po vrsti te ga odlagali u posebne spremnike. Tako su djeca u svom dvorištu imala pravo malo reciklažno dvorište.

Svrha reciklažnog dvorišta je povećanje stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, a preduvjet funkcioniranja reciklažnog dvorišta je upravo odvajanje otpada na mjestu nastanka.

Djeci su podijeljeni edukativni materijali (brošure i letci). Dio atmosfere sa stručnog izlaganja pogledajte u fotogaleriji.

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Također pogledajte

Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije

Obavještavamo  vas da će se u noći   26.07.2021/ 27.07.2021   na području Općine Podstrana  provoditi  mjere  …

Skip to content