29. 07 2021 @ 22:38
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u D.V. „Čarobni pianino“, Podstrana 16.06.2020.

Priopćenje za javnost o provedbi obrazovno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom u D.V. „Čarobni pianino“, Podstrana 16.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 16.06.2020. održano je predavanje o održivom gospodarenju otpadom u Dječjem vrtiću „Čarobni pianino“ u Općini Podstrana.

Stručno izlaganje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je  tvrtka Alfa atest d.o.o.. Djeci se približila hijerarhija gospodarenja otpadom kroz primjer vjeverice koja marljivo odvaja otpad u posebne spremnike. Pravilno postupanje otpadom uključuje:

  1. Sprječavanje nastanka otpada
  2. Odvajanje otpada
  3. Ponovna upotreba otpada
  4. Recikliranje otpada
  5. Oporaba otpada
  6. Zbrinjavanje otpada

Vidjevši kako hrpa otpada vrlo brzo raste ukoliko se sav otpad baca u isti koš, djeca su zaključila da je bitno odvajati otpad jer tako čuvaju okoliš.

Izgradnjom reciklažnog dvorišta „Perun“ omogućiti će se građanima Općine Podstrana da se odvojeno prikupljeni otpad ponovo upotrijebi, reciklira, oporabi i na taj način smanji količina otpad na odlagalištima. Djeci su podijeljeni edukativni materijali (brošure i letci). Dio atmosfere sa stručnog izlaganja pogledajte u fotogaleriji.

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Također pogledajte

Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije

Obavještavamo  vas da će se u noći   26.07.2021/ 27.07.2021   na području Općine Podstrana  provoditi  mjere  …

Skip to content