30. 07 2021 @ 0:15
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Priopćenje za javnost o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Podstrana 15.06.2020.

Priopćenje za javnost o provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, Podstrana 15.06.2020.

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Perun“ dana 15.06.2020. održano je predavanje za djecu Dječjeg vrtića „Mali mornari“ u Općine Podstrana.

Stručno izlaganje na temu „Što je otpad, a što smeće?“ iznijela je  tvrtka Alfa atest d.o.o.. Djeci su se predstavila pravila igre u postupanju s otpadom i na primjeru odvajanja otpada u određene spremnike ukazala potreba za razdvajanjem otpada kako ne bi završavao na odlagalištima otpada.

Vjeverica koja je istaknuta na promidžbenim materijalima poslužila je za dobar primjer kao vrijedna životinjica koja skuplja hranu za zimu i potaknula djecu da i oni vrijedno skupljaju i odvajaju otpad kako otpad ne bi postao smeće već novi proizvod. Razdvajanje otpada preduvjet je rada reciklažnog dvorišta, a funkcioniranjem reciklažnog otpada smanjiti će se količina otpada na odlagalištu otpada.

Vjerujemo da će male pametne glavice, prenijeti svojim roditeljima što su čuli i naučili te da ćemo svi zajedno živjeti u čišćem i sigurnijem okolišu.

Djeci su podijeljeni edukativni materijali (brošure i letci). Dio atmosfere sa stručnog izlaganja pogledajte u fotogaleriji.

Projekt „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Također pogledajte

Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije

Obavještavamo  vas da će se u noći   26.07.2021/ 27.07.2021   na području Općine Podstrana  provoditi  mjere  …

Skip to content