26. 10 2020 @ 17:17
Izdvojeno
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Javno savjetovanje

Javno savjetovanje

Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje Općine Podstrana temeljem članka 11. Zakon o pravu na pristup informacijama („ Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) objavljuje

Informaciju o upućivanju nacrta prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2020. godinu na savjetovanje s javnošću

Općina Podstrana započela je postupak donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Podstrana za 2020. godinu sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14).

Tijelo nadležno za provedbu postupka savjetovanja s javnošću u postupku donošenja predmetnog Plana je Upravni odjel za pravne poslove i strateško upravljanje.

Nacrt prijedloga predmetnog Plana Adobe Acrobat je objavljen na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr

Savjetovanje s javnošću glede nacrta prijedloga predmetnog Plana traje 15 dana, od 26. veljače 2020. godine do 11. ožujka 2020. godine.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i primjedbama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana.

Svoje primjedbe i prijedloge možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu Adobe Acrobat dostaviti zaključno sa 11. ožujka 2020. godine na adresu elektronske pošte tajnica@podstrana.hr

Svi u roku pristigli prijedlozi i primjedbe će se razmotriti, a oni prihvaćeni, implementirati u konačni prijedlog Plana. Po isteku roka za dostavu primjedbi i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene primjedbe i prijedloge te očitovanja o razlozima za neprihvaćanje pojedinih primjedbi i prijedloga. Izvješće će se objaviti na mrežnoj stranici Općine Podstrana www.podstrana.hr.

Pročelnik:

Ivica Tafra, dipl.iur.

Također pogledajte

Upute i obavijesti kandidatima za prijam namještenika Pomoćni radnik/-ca za održavanje javnih površina i groblja

Na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 1. listopada 2020. godine objavljen je …