22. 02 2020 @ 20:00
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Priopćenje za javnost o održanoj trećoj javnoj tribini o održivom gospodarenju otpadom, Klis 02.09.2019.

Priopćenje za javnost o održanoj trećoj javnoj tribini o održivom gospodarenju otpadom, Klis 02.09.2019.

Treća javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta „RazmišljamEKOlogično“ održala se dana 02.09.2019. u Domu Kulture „Don Joze Buliga“ u Klisu. Javnu tribinu otvorila je Anđela Dželalija dipl.ing.biol. i ekol. mora, predstavnica Alfa atesta d.o.o. i prisutne upoznala s osnovnim informacijama o projektu koji ima za cilj doprinijeti izgradnji svijesti građana o važnosti odgovornog postupanja s otpadom, sprječavanju nastanka otpada, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima i ponovnoj uporabi predmeta radi smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Stručna predavanja na temu „Otpad i priroda“ i „Kompostiranje“ izložile su predstavnice tvrtke Alfa atesta d.o.o., pa je tako Anđela Dželalija dipl.ing. biol. i ekol. mora, kroz svoje izlaganje objasnila što je to otpad, upoznala prisutne s vrstama otpada: opasni, neopasni i inertni, te pojasnila što se događa sa otpadom u prirodi, koliko vremena treba da se razgradi, ulazi li u hranidbeni lanac te štetan utjecaj otpada na okoliš. Također je izložila nekoliko primjera dobre prakse kako bi prikazala kako je moguće smanjiti količinu nastalog otpada koji završi na odlagališta, te na taj način očuva priroda. Izlaganje na temu „Kompostiranje“ izložila je Jana Ivanišević, dipl.ing.kem.tehn., koja je kroz izlaganje pojasnila što je kompostiranje, zašto, kako i gdje kompostirati. Potom je otvorena javna rasprava u koju su se građani aktivno uključili, pa je tako bilo pitanja što se smije kompostirati, gdje odložiti neke vrste otpada koji nastaju u kućanstvu, primjerice ambalažu od stiropora i sl.

Na kraju rasprave posjetitelji su pozvani da pogledaju tematske plakate koje su izradili učenici osnovnih škola na području projekta (Solina, Podstrane, Klisa i Dugopolja) te da glasovanjem sudjeluju u odabiru najboljih.

Sudionicima javne tribine podijeljeni su edukativni materijali (brošure, letci) te platnene vrećice koje će moći koristiti umjesto plastičnih i na taj način započeti razmišljati „EKOlogično“.

“Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda”

Također pogledajte

Najava prve javne tribine o održivom gospodarenju otpadom u sklopu projekta „Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Perun“

U sklopu projekta „Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta Perun“ dana 27.02.2020. godine s početkom u …