21. 09 2019 @ 4:43
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Osluka o poništenju javnog natječaja za kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

Osluka o poništenju javnog natječaja za kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za kupnju zemljišta radi izgradnje stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2019), nakon sastavljanja Zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, kojeg je sačinilo Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 9. rujna 2019. godine, načelnik Općine Podstrana donosi slijedeću:

Odluka o poništenju javnog natječaja za kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

1. Podaci o naručitelju:
Općina Podstrana, Trg Dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, OIB: 40910925478.

2. Predmet natječaja: kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

3. Razlozi poništenja: u postupku ocjenjivanja ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da nijedna ponuđena nekretnina ne udovoljava uvjetima iz Javnog natječaja, odnosno ponuđene nekretnine ne udovoljavaju mogućnostima gradnje u smislu koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti ponuđene nekretnine.

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl.krim.

Također pogledajte

JAVNI NATJEČAJ za dostavu ponuda zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ …