18. 01 2021 @ 14:32
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Odluka o poništenju javnog natječaja za kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

Odluka o poništenju javnog natječaja za kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za kupnju zemljišta radi izgradnje stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2019), nakon sastavljanja Zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, kojeg je sačinilo Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 9. rujna 2019. godine, načelnik Općine Podstrana donosi slijedeću:

Odluka o poništenju javnog natječaja za kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

1. Podaci o naručitelju:
Općina Podstrana, Trg Dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, OIB: 40910925478.

2. Predmet natječaja: kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

3. Razlozi poništenja: u postupku ocjenjivanja ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da nijedna ponuđena nekretnina ne udovoljava uvjetima iz Javnog natječaja, odnosno ponuđene nekretnine ne udovoljavaju mogućnostima gradnje u smislu koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti ponuđene nekretnine.

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl.krim.

Također pogledajte

Upute i obavijesti kandidatima za prijam namještenika Namještenik/-ca za održavanje javnih površina i groblja

Na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11. prosinca 2020. godine objavljen je …