9. 03 2021 @ 4:40
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Vožnjom na dva kotača do ručnika za plažu!
Vožnjom na dva kotača do ručnika za plažu!

Vožnjom na dva kotača do ručnika za plažu!

Pozivamo sve mještanke i mještane na promociju projekta Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“

U sklopu promocije projekta izgradnje biciklističke staze na dionici od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac i opremanja biciklističke staze uz rijeku Žrnovnicu u utorak 20.8.2019. godine u 9:00 sati u prostorijama TZ Podstrana (Jurasova 2) održati će se završna konferencija za medije i sve zainteresirane za ovaj projekt.

Sredstva za realizaciju ovog projekta osigurana su 85 % iz EU, a 15% iz proračuna Općine Podstrana.

Budući se projektom želi potaknuti biciklizam, kao alternativna vrsta prometa, pozivamo sve naše mještanke i mještane da, zajedno sa svojom djecom i/ili unucima, dođu i podrže ovaj projekt i izgradnju novih, modernih 363m biciklističke staze uz obalu i opremanje 1610m biciklističke staze uz rijeku Žrnovnicu.

Svi koji dođu sa svojim biciklom u utorak 20.8.2019. godine na novoizgrađenu plažu u Strožancu u vremenu od 10:00 do 11:00 sati na poklon će dobiti ručnik za plažu s logom projekta „Podstrana walk & bike“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Također pogledajte

Informacija za javnost o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu IDUPU) „Obalni dio od HC „Lav“ do naselja Mutogras“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Podstrana za područje Lučice u Svetom Martinu

Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, provodi postupak ocjene …