5. 12 2020 @ 23:05
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Odluka o poništenju javnog natječaja za kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

Odluka o poništenju javnog natječaja za kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za kupnju zemljišta radi izgradnje stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana (Službeni glasnik Općine Podstrana broj 08/2019), nakon sastavljanja Zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda, kojeg je sačinilo Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja 14. lipnja 2019. godine, načelnik Općine Podstrana donosi slijedeću:

Odluku o poništenju javnog natječaja za kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana Adobe Acrobat

1. Podaci o naručitelju:
Općina Podstrana, Trg Dr. Franje Tuđmana 3, 21 312 Podstrana, OIB: 40910925478.

2. Predmet natječaja: kupnja zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

3. Razlozi poništenja: u postupku ocjenjivanja ponuda Povjerenstvo je utvrdilo da nijedna ponuđena nekretnina ne udovoljava uvjetima iz Javnog natječaja, odnosno ponuđene nekretnine ne udovoljavaju mogućnostima gradnje u smislu koeficijenata izgrađenosti i iskoristivosti ponuđene nekretnine.

Načelnik:
Mladen Bartulović, dipl.krim.

Također pogledajte

Natječaj za dodjelu stipendija Općine Podstrana za akademsku 2020./2021. godinu

Na temelju članka 34. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” 35/2018) …