31. 10 2020 @ 16:44
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Informacija o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac

Informacija o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana za područje lučice Strožanac

Općina Podstrana započela je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu IDUPU) „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dalje u tekstu IDPPU) Općine Podstrana za područje lučice Strožanac temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije od 27. svibnja 2019. (KLASA: 351-02/19-02/0067, URBROJ: 2181/1-10/14-19-0002).

Za provedbu postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nadležan je Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana. Nacrt predmetne prostorno planske dokumentacije  je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš IDUPU „Obalni dio pojasa od ušća rijeke Žrnovnice do HC Lav“ i s tim u vezi IDPPU Općine Podstrana za područje lučice Strožanac  objavljuje se na internet stranici Općine Podstrana.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Podstrana. Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Također pogledajte

Obavijest mještanima Podstrane

Dragi mještani! Obavještavamo Vas da će se od dana 19.10.2020. do 23.10.2020. na području Općine …