2. 12 2020 @ 22:59
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Natječaj za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora Podstrana

Natječaj za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora Podstrana

PODUZETNIČKI INKUBATOR PODSTRANA d.o.o., Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ za prikupljanje zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnog prostora u okviru Poduzetničkog inkubatora Podstrana, na lokaciji Trg dr. Franje Tuđmana 3.

I.
Predmet natječaja je davanje u subvencionirani zakup poslovnog prostora površine 35 m².

II.
Zahtjeve za subvencionirani zakup prostora mogu podnijeti mali poduzetnici i poduzetnici početnici te inovatori i OPG.

Pod malim poduzetnicima smatraju se :
– pravne osobe sa sjedištem na području Općine Podstrana, koje su u potpunom vlasništvu fizičkih osoba ili u vlasništvu fizičkih osoba u iznosu temeljnog kapitala većem od 50 posto (a koje se prema propisima o računovodstvu smatraju malim poduzetnicima), s tim da registriranu djelatnost obavljaju najduže do tri godine.

III.
Zahtjeve za subvencionirani zakup prostora mogu podnijeti osobe iz prethodne točke koje se bave proizvodnom i razvojno–proizvodnom djelatnosti ili uslužnom djelatnosti vezanom za proizvodnju, inovativnom programu, uvođenju novih tehnologija te uslužnim djelatnostima i OPG.

IV.
Poslovni prostor daje se na subvencionirani zakup na vrijeme od jedne (1) do tri (3) godine.

V.
Zakupnina za poslovne prostore biti će usklađena s tržišnom cijenom najma, s tim da se prvih tri mjeseca korištenja zakup ne plaća, za prvu godinu korištenja zakup se plaća 25 posto, za drugu se plaća 50 posto a za treću godinu korištenja 75 posto utvrđenog iznosa. Ukoliko poduzetnik pruža ostalim poduzetnicima u inkubatoru specifične usluge moguće je da poduzetnik ostane i nakon tri godine ali u tom slučaju plaća 100% tržišnu vrijednost najma.

VI.
Zahtjev za ulazak u Poduzetnički inkubator Podstrana Adobe Acrobat moguće je podići u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Podstrana d.o.o., na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 3, od 7.00 do 15.00 sati.

Uz pisani zahtjev podnositelj je dužan dostaviti:
– dokaz o registraciji ( izvod iz obrtnog registra ili registra trgovačkog suda).

VIII.
Pisani zahtjev s potrebnom dokumentacijom u privitku dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom: ZA NATJEČAJ –PIP na adresu Poduzetničkog inkubatora Podstrana d.o.o, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

Rok za podnošenje prijava je 14. lipnja 2019. godine.

IX.
Sve ostale informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 –15.00 sati u uredima Poduzetničkog inkubatora Podstrana (PIP) d.o.o, Trg dr. Franje Tuđmana 3, u Podstrani, ili na telefon 021/666-600.

Također pogledajte

Obavijest stipendistima Općine Podstrana u 2020./2021. akademskoj godini!

Pozivaju se svi stipendisti Općine Podstrana da dođu potpisati ugovor o dodjeli stipendije u prostorije …