27. 09 2020 @ 12:50
Izdvojeno
Naslovnica » Natječaji raspisani od strane općine Podstrana » Javni natječaj za dostavu ponuda zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

Javni natječaj za dostavu ponuda zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), čl. 24. Odluke o upravljanju imovinom u vlasništvu Općine Podstrana ( „Službeni glasnik Općine Podstrana“, 19/15) i čl. 5. Odluke o raspisivanju javnog natječaja za kupnju zemljišta radi izgradnje stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“, broj 8/19), općinski načelnik objavljuje

Javni natječaj za dostavu ponuda zemljišta za izgradnju stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja Općine Podstrana Adobe Acrobat

Pozivaju se svi vlasnici zemljišta na području Općine Podstrana, u K.O. Donja Podstrana da dostave ponudu za prodaju/otkup zemljišta radi izgradnje stanova u svrhu stambenog zbrinjavanja stradalnika Domovinskog rata s područja općine Podstrana.

Uz ponudu ponuditelj/vlasnik nekretnine dužan je priložiti:
– za fizičke osobe: presliku osobne iskaznice ili domovnice;
– za pravne osobe: preslik izvatka iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci te podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje;
– Izjavu ponuditelja Adobe Acrobat kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, sklopiti ugovor o kupoprodaji te da u cijelosti prihvaća uvjete javnog natječaja.

Također pogledajte

Javni natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Podstrana

Na temelju čl. 9. st. 2. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj, 36/15 i …