9. 07 2020 @ 19:58
Izdvojeno
Naslovnica » Prostorno planiranje » Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređanje Općine Podstrana

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređanje Općine Podstrana

Na temelju članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana (Klasa: 350-02/18-01/04, Urbroj: 2181/02-02-1-18-11) od 04. prosinca 2018. godine, Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, objavljuje

Javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređanje Općine Podstrana Adobe Acrobat

1. Za vrijeme trajanja javne rasprave na javni uvid izložit će se Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana Adobe Acrobat (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana), u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

2. Javni uvid  trajat će od 17. prosinca 2018. godine do 24. prosinca  2018. godine, a Prijedlog Plana može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 12 sati.

3. Prijedlog Plana bit će objavljeni za vrijeme trajanja Javnog uvida i na službenoj Internet stranici Općine Podstrana (www.podstrana.hr).

4. Nositelj izrade će organizirati javno izlaganje Prijedloga Plana 18. prosinca 2018. godine (utorak), u 10:00 sati, u prostoriji Vijećnice Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

5. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana mogu se dati na mjestu javnog uvida upisom u knjigu primjedbi koja se nalazi uz Prijedlog Plana tijekom javnog uvida ili se mogu dostaviti putem pošte Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana, zaključno do 24. prosinca 2018. godine (ponedjeljak). Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Pročelnik odjela:

Božen Živaljić, dipl.ing.građ.

Također pogledajte

II Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Podstrana za 2020. godinu.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18, članka 7. …