1. 10 2020 @ 2:00
Izdvojeno
Naslovnica » Općinsko vijeće » 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 16/13, 9/15) sazivam,

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Podstrana

Sjednica će se održati dana 27. studenoga (utorak) 2018. godine u 19,00 sati u vijećnici Općine Podstrana.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

 1. Vijećnička pitanja i odgovori,
 2. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća,
 3. Prijedlog za donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone “Komercijalni turizam – HC Lav”, Podstrana,
 4. Prijedlog za donošenje Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade,
 5. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnoj naknadi,
 6. Prijedlog za donošenje Odluke o komunalnom doprinosu,
 7. Prijedlog za donošenje Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2019. godinu,
 8. Prijedlog za donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana za 2019. godinu,
 9. Prijedlog za donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Podstrana za 2017. godinu,
 10. Prijedlog za donošenje Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu,
 11. Prijedlog za donošenje Odluke o izvršenju Proračuna Općine Podstrana za 2019. godinu,
 12. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Podstrana za 2019.godinu,
 13. Prijedlog za donošenje Programa javnih potreba u sportu Općine Podstrana za 2019. godinu,
 14. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela nekretnine oznake čst.zem. 2205, k.o. Donja Podstrana,
 15. Prijedlog za donošenje Odluke o kupnji idealnog dijela čst.zem. 3701, k.o. Donja Podstrana,
 16. Prijedlog za donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju Odvojka Grljevačke ceste na području Općine Podstrana (K.O. Donja Podstrana),
 17. Prijedlog za donošenje II. Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Podstrana.

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Jugoslav Bagatin

Također pogledajte

35. sjednica Općinskog vijeća Općine Podstrana

Na temelju članka 33. Statuta Općine Podstrana (”Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 2/18) i članka …