16. 01 2019 @ 15:02
Naslovnica » Oglasi i javni pozivi » Ponovna javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8, dionica čvor TTTS – čvor Stara Podstrana – čvor Krilo Jesenice – čvor Dugi Rat – most Cetina

Ponovna javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8, dionica čvor TTTS – čvor Stara Podstrana – čvor Krilo Jesenice – čvor Dugi Rat – most Cetina

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA,
Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša

oglašava Ponovnu javnu raspravu o Studiji o utjecaju na okoliš državne ceste D8, dionica čvor TTTS – čvor Stara Podstrana – čvor Krilo Jesenice – čvor Dugi Rat – most Cetina

Na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Klasa: UP/I-351-03/17-02/78; Urbroj: 517-03-1-2-18-12 od 27.09.2018., te članka 17. stavka 2. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („NN“ 64/08), stavlja se na ponovnu javnu raspravu predmetna Studija.

  1. Javna rasprava trajat će 20 dana u vremenu od 23. 10. 2018. do 12. 11. 2018.
  2. Javni uvid u Studiju, za vrijeme trajanja javne rasprave, može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8 – 13 sati u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije, Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša u Splitu, Bihaćka 1/III, soba broj 8, prostorijama Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5 u Omišu, prostorijama Općine Podstrana, Trg d. Franje Tuđmana 3 u Podstrani, te prostorijama Općine Dugi Rat, Poljička cesta 133 u Dugom Ratu.
  3. Javno izlaganje održat će se dana 09. 11. 2018. s početkom u 11:00 sati u prostorijama Općinske vijećnice u Podstrani, Trg dr. Franje Tuđmana 3, te istog dana s početkom u 14.00 sati u Dugom Ratu u prostorijama Kino dvorane.
  4. Sažetak Studije bit će danom početka javne rasprave objavljen javnosti i zainteresiranoj javnosti na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
  5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti mogu se upisati u knjige primjedbi na mjestu javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, Split, Domovinskog rata 2 do 12. 11. 2018. Pisane primjedbe koje ne budu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća s javne rasprave.
  6. Ovaj oglas objavit će se u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Splitsko – dalmatinske županije, te na oglasnim pločama Grada Omiša i Općina Podstrana i Dugi Rat.

Također pogledajte

Poziv za dostavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019. g.

Pozivaju se vlasnici kuća za odmor na području Općine Podstrana da do 31. ožujka 2019. …