16. 01 2019 @ 15:39
Naslovnica » Vijesti » Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu K.O. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio)

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu K.O. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio)

Na temelju članka 6. stavak 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ 110/17) i članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ 8/12), općinski načelnik Općine Podstrana dana 10. rujna 2018. godine objavljuje

Javnu raspravu o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu K.O. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio)

1. Na javnu raspravu stavlja se korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu K.O. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio) zajedno s grafičkim prikazom obuhvata, sadržaja i prostorne organizacije koncesije na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Plan korištenja) koncesionara trgovačkog društva Grand Hotel Lav d.o.o., Grljevačka 2a, Podstrana.

2. Cilj javne rasprave je pribavljanje prijedloga, mišljenja i primjedbi javnosti koje će Općina Podstrana uzeti u obzir prilikom davanja mišljenja o Planu korištenja u postupku koji provodi Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

3. Javna rasprava održat će se u utorak, 18. rujna 2018. godine u prostorijama Općine Podstrana (vijećnica), Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana s početkom u 12.00 sati.

4. Uvid u Plan korištenja  može se obaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr, oglasnoj ploči i u prostorijama Općine Podstrana, svakog radnog dana u vremenu od 7.00 – 15.00 sati.

5. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Plan korištenja  mogu se dati na zapisnik za vrijeme javne rasprave ili pisanim putem na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana. Razmatrat će se samo pisani prijedlozi, mišljenja i primjedbe zaprimljeni u Općinu Podstrana do 18. rujna 2018. godine u 14.00 sati, bez obzira na način dostave.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Također pogledajte

Poziv za dostavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019. g.

Pozivaju se vlasnici kuća za odmor na području Općine Podstrana da do 31. ožujka 2019. …