3. 04 2020 @ 13:22
Izdvojeno
Naslovnica » Vijesti » Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu K.O. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio)

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu K.O. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio)

Na temelju članka 6. stavak 8. Pravilnika o gospodarskom korištenju, korištenju ili gradnji građevina i posebnoj upotrebi pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ 110/17) i članka 46. Statuta Općine Podstrana („Službeni glasnik Općine Podstrana“ 8/12), općinski načelnik Općine Podstrana dana 10. rujna 2018. godine objavljuje

Javnu raspravu o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu K.O. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio)

1. Na javnu raspravu stavlja se korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu K.O. Donja Podstrana – plaža, predio ispred hotela Lav (istočni i zapadni dio) zajedno s grafičkim prikazom obuhvata, sadržaja i prostorne organizacije koncesije na pomorskom dobru (dalje u tekstu: Plan korištenja) koncesionara trgovačkog društva Grand Hotel Lav d.o.o., Grljevačka 2a, Podstrana.

2. Cilj javne rasprave je pribavljanje prijedloga, mišljenja i primjedbi javnosti koje će Općina Podstrana uzeti u obzir prilikom davanja mišljenja o Planu korištenja u postupku koji provodi Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije.

3. Javna rasprava održat će se u utorak, 18. rujna 2018. godine u prostorijama Općine Podstrana (vijećnica), Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana s početkom u 12.00 sati.

4. Uvid u Plan korištenja  može se obaviti na službenim mrežnim stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr, oglasnoj ploči i u prostorijama Općine Podstrana, svakog radnog dana u vremenu od 7.00 – 15.00 sati.

5. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Plan korištenja  mogu se dati na zapisnik za vrijeme javne rasprave ili pisanim putem na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana. Razmatrat će se samo pisani prijedlozi, mišljenja i primjedbe zaprimljeni u Općinu Podstrana do 18. rujna 2018. godine u 14.00 sati, bez obzira na način dostave.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.

Općinski načelnik:
Mladen Bartulović, dipl. krim.

Također pogledajte

Izdavanje propusnica o napuštanju prebivališta ili stalnog boravka preko sustava e-građani

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani …