Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g.

Općina Podstrana započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g. Adobe Acrobat sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša. Nacrt predmetnog Plana je dostavljen nadležnim javnopravnim tijelima i pravnim osobama radi davanja mišljenja.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje 2018.-2023.g. objavljuje se na web stranici Općine Podstrana zajedno sa Nacrtom Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana.

Ovim putem se poziva zainteresirana javnost – trgovačka društva, građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, svi zainteresirani koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnijeg Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje od 2018.-2023. godine.

Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete u pisanom obliku na popunjenom propisanom obrascu Microsoft Word poslati na adresu Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana (s naznakom: “Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – Plana gospodarenja otpadom Općine Podstrana za razdoblje od 2018.-2023. godine. „”) do 27. kolovoza 2018. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se, a oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni Nacrt teksta Plana koji će se proslijediti Općinskom vijeću Općine Podstrana na donošenje. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izradit će se i objaviti Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće će se objaviti na službenim Internet stranicama Općine Podstrana www.podstrana.hr.

Također pogledajte

Obavijest o radovima na dijelu Hercegovačke ulice

Obavještavamo stanare ulica Hercegovačka, Stepinčeva i Mile Gojsalić da će se dana 13. rujna .2021. …

Skip to content