22. 09 2020 @ 15:21
Izdvojeno
Naslovnica » Nabava » Ostala nabava » Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Usluge nadzora nad radovima na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Usluge nadzora nad radovima na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Na temelju članka 107. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13,54/13, 148/13 i 92/14 ), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/2015) i članka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju ugovora („Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2014), upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  za Usluge nadzora nad radovima na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom koji se nalazi u privitku, dostavite najkasnije do 21. svibnja 2018. godine do 12:00 sati na način kako je to u Pozivu određeno.

Također pogledajte

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Veterinarske i zdravstvene usluge na području Općine Podstrana tijekom 2020.godine

Vezano uz objavljeni Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Veterinarske i zdravstvene …