21. 08 2018 @ 19:41
Naslovnica » Nabava » Ostala nabava » Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Usluge izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Usluge izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana

Na temelju članka 3. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  za Usluge izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Podstrana, Ev. br. nabave: VI/5-2018.

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom Adobe AcrobatOdlukom Adobe Acrobat Vijeća koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 09. svibnja 2018. godine do 12:00 sati na način kako je to u Pozivu određeno.

Također pogledajte

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Usluge nadzora nad radovima na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Na temelju članka 107. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13,54/13, 148/13 i 92/14 ), članka 15. Zakona o komunalnom …