25. 09 2018 @ 14:50
Naslovnica » Nabava » Ostala nabava » Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Radove na sanaciji poljskog protupožarnog puta Don Mate Lukete u Gornjoj Podstrani

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Radove na sanaciji poljskog protupožarnog puta Don Mate Lukete u Gornjoj Podstrani

Na temelju članka 6. Pravilnika za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno radova do 500.000,00 kuna („Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj: 09/2015) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave  za Radove na sanaciji poljskog protupožarnog puta Don Mate Lukete u Gornjoj Podstrani, Ev. br. nabave: VIII/20-2018. 

Molimo Vas da ponudu izrađenu u skladu sa Pozivom Adobe AcrobatTroškovnikom Adobe Acrobat i Uputama Adobe Acrobat koji se nalaze u privitku, dostavite najkasnije do 17. travnja 2018. godine do 12:00 sati na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana, na način kako je to u Pozivu određeno.

Također pogledajte

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Usluge nadzora nad radovima na održavanju nerazvrstanih cesta na području Općine Podstrana

Na temelju članka 107. Zakona o cestama (N.N. br. 84/11, 22/13,54/13, 148/13 i 92/14 ), članka 15. Zakona o komunalnom …